Fumigasyon

Profesyonel Fumigasyon Firmaları Bulma Stratejileri

Hızlı Erişim

Fumigasyon Firmaları Nasıl Değerlendirilmelidir?

Fumigasyon uygulaması profesyonel bir işlemdir ve başarılı sonuç alınması için bir çok kritere uyulması gerekmektedir. Fumigasyon yapan firmalar, uygulama öncesi bu kriterleri tam olarak yerine getirmelidir.

Fumigasyon Firmaları’nın Uyması Gerekli Kriterler

 • Bitki Karantinası Fumigasyon Yönetmeliğinde belirtilen asgari şartları yerine getirmiş olmalıdır.
 • Uygulama öncesi Fumigasyon prosedürleri hazırlanmış olmalıdır.
 • Fumigant ilaç türü ve dozu belirlenmiş olmalıdır.
 • Fumigasyon süresi belirlenmiş olmalıdır.
 • Fumigasyon planı hazırlanmış olmalıdır.
 • Fumigasyon işlemi öncesi ve sonrasındaki güvenlik tedbirleri eksiksiz olarak alınmış olmalıdır.
 • Zirai Karantina Müdürülüğüne Fumigasyon uygulaması ile ilgili yasal bildirimler yapılmış olmalıdır.
 • Uygulamadan sorumlu Fumigasyon operatörü belirlenmiş olmalıdır.
 • Fumigasyon atıkları, usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

Fumigasyon Yapan Firmalar’da Aranan Asgari Şartlar

Bitki karantinası fumigasyon yönetmeliğine göre, Fumigasyon firmaları, asgari olarak aşağıda belirtilen şartları karşılamalıdır.

 1. Fumigasyon firmaları en az bir Fumigasyon operatörüne sahip olmalıdır.
 2. Fumigasyon odası veya gaz geçirmez örtü
 3. Kum torbası
 4. Sonda
 5. Termometre
 6. Vantilatör
 7. Isıtma kabı
 8. Fumigant odalarında aspiratör
 9. Şerit metre
 10. Dağıtım sistemi
 11. Fumigant gaz yoğunluğu ölçüm cihazı
 12. Branda bezi ve plastik örtü
 13. Uyarı Levhaları
 14. Fumigant ilaçların ve Fumigasyon malzemelerinin depolanacağı uygun bir depo

Fumigasyon Firmaları Hangi Yetki Belgelerine Sahip Olmalıdır?

Fumigasyon firmaları uygulayacakları Fumigasyon yöntemi veya Fumigant türlerine göre farklı yetki belgelerine sahip olmaları gerekebilir. Fumigasyon firmaları uygulama öncesi bu belgeleri bir dosya halinde müşterilerine sunmalıdır.

 1. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış Fumigasyon Ruhsat Belgesi
 2. Fumigasyon Operatör Belgesi
 3. Metil Bromür Uygulama Belgesi
 4. Fumigasyon firması, işlemi gümrüklü alanlarda yapacak ise Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Ait Yetki Belgesi

Fumigasyon Yapan Firmalar’da Çalışan Fumigasyon Operatörleri Hangi Yetki Belgelerine Sahip Olmalıdır?

Fumigasyon operatörleri, uygulanacak Fumigant türüne göre farklı yetki belgelerine sahip olmaları istenebilir.

Fumigasyon Operatörü’nün sahip olması gerekli belgeler;

 1. Fumigasyon operatör belgesi
 2. Metil bromür uygulama belgesi

Fumigasyon Firmaları’nı Değerlendirirken Dikkat Etmeniz Gereken Kriterler

Fumigasyon firmaları arasındaki tecrübe ve uygulama başarısını belirleyici faktörleri kısaca gözden geçirelim.

Fumigasyon Firması Uygulamanın Yaratacağı Tehlikelerin Farkında mı?

Fumigasyon işleminin doğası gereği bazı tehlikeli durumları da beraberinde getirmektedir. Fumigasyon işleminin yaratacağı tehlikeleri şu başlıklar altında toplayabiliriz.

 1. İnsanlar için yaratacağı tehlikeler (Zehirlenme ve ölüm)
 2. İşletmede yaratacağı, parlama, patlama ve yangın tehlikeleri
 3. Ürünün ekonomik değerinde oluşabilecek zararlar.
 4. İşletme içindeki makine ve ekipmanlar üzerinde yaratacağı zararlar.
 5. Oluşacak çevresel tehlikeler.

Fumigasyon firmaları, işlem öncesi, bu tehlikeler hakkında müşteriyi bilgilendirmeli ve gerekli tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasından sorumludur.

Fumigasyon Firması Zararlı Haşere Türünü Ne kadar İyi Tanıyor?

Fumigasyon yapılacak alandaki zararlı türleri ve yoğunlukları belirlenmeden Fumigasyon Dozu belirlemek mücadeleyi baştan kaybetmek demektir. İlk defa Fumigasyon uygulaması yapılacak bir alanda ezbere doz belirlenemez.

Teklif Aldığınız Fumigasyon Firmaları Zararlı Haşere Türünü Kesin Olarak Belirledi mi?

Fumigasyon uygulamasına karar vermeden önceki ilk adım, zararlı türünün kesin olarak belirlenmesidir.  Fumigasyon hizmeti alacak müşteri uygulama öncesi, Zararlı türüne ait Taksonomi ve Biyolojisi ile ilgili detaylı bir rapor talep etmelidir. Mümkün ise diğer fumigasyon. firmaları tarafından da bağımsız şekilde teyit ettirilmelidir.

Birim Alandaki Zararlı Yoğunluğu Ölçüldü mü?

Ürün içerisinde veya Fumigasyon alanındaki, Ergin, Pupa, Larva ve Yumurta sayıları belirlendi mi? Örnekleme veya sonda yöntemi ile gerçekleştirilecek bu çalışma zararlı yoğunluğunu ve Fumigasyon doz ve süresini belirlemede ana faktörlerden birisi olacaktır.

Fumigasyon Uygulaması Tecrübesi

Fumigasyon firması işletmenizi veya ürünüzü istila eden zararlı türüne karşı daha önce uygulama yapmış mı? Şayet Fumigasyon uygulaması doğrudan ürünleriniz üzerinde yapılacak ise Fumigasyon işleminin, ürünlerinizde oluşturabileceği zararların farkında mı?

Kullanılacak Fumigant İlaçlar’ın Miktarı ve Kalitesi

İşletmenizde kullanılacak Fumigant ilaçların, difüzyon yeteneklerinin ve fumigant gaz miktarlarının farklı olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Fumigasyon firmalarına kullanılacak Fumigant türü ile ilgili şu soruları sormalısınız.

 • Hangi Fumigant türü kullanılacak? ( Aluminyum Fosfit – Magnezyum Fosfit – Metil Bromit – Sülfüril Florür)
 • Kullanılacak Fumigant’ın ticari markası nedir?
 • Uygulama yapılacak alanın m3 nedir?
 • m3 de kaç gr gaz kullanılacak?
 • m3 de kaç gr Fumigant kullanılacak?

Not: m3 de kullanılacak gaz miktarı ile Fumigant miktarı müşteri tarafından karıştırılabilir.

İzolasyon Fumigasyon Firmaları Tarafından Yapılmalı veya Gözden Geçirilmeli

Fumigasyon işleminin tanımını yaparken belirli bir miktar Fumigant gazın, belirli bir hacimde belirli bir süre tutulması gerektiğini belirtmiştik. Yani amaç; hedeflenen gaz miktarının belirlenen süre içerisinde Fumigasyon alanında tutmaktır. Kısaca izolasyon kaynaklı, gaz sızıntısı ne kadar fazla olursa, fumigasyon süresi sonuna yaklaştıkça ortamdaki gaz miktarı azalır ve istenilen sonuç alınamaz.

Fumigasyon uygulaması hakkında daha detaylı bilgi almak için https://fumigasyon.org/fumigasyon-nedir/ içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Fumigasyon Firmaları Nasıl Başarılı Olur?

Fumigasyon firmaları uygulamayı başından sonuna planlamalı ve kurallara harfiyen riayet etmelidir. Fumigasyon uygulamasının başarılı olması için daha detaylı bilgi almak için, Fumigasyon Nasıl Yapılır? içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Fumigasyon Firmaları’nın Başarısını Nasıl Ölçerim?

Fumigasyon işleminde ana hedef, ortamda veya ürün içerisinde bulunan zararlıların, tüm yaşam formlarının yok edilmesidir. Ancak bunu yaparken işletme ve ürüne herhangi bir zarar verilmemelidir.

Fumigasyon sonrası ortamda veya üründe ölü böceklerin gözlenmesi, Fumigasyon’un başarılı olduğunu göstermez. Fumigasyon başarısının ölçümlenmesinin en zor kısmı, zararlıların tüm yaşam formlarının yok edilip edilmediğidir.

Fümige edilen ürünlerin raf ömürleri (1-2 yıl) genellikle uzundur.  Bu neden ile başarılı bir Fumigasyon, yumurta, larva, pupa ve ergin dönemlerinin tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Fumigasyon Firmaları’nı Tercih Ederken Sıkça Yapılan Hatalar

 1. Fumigasyon fiyatının öncelikli tercih sebebi olması
 2. Müşterinin Fumigasyon planı ve prosedürlerinin tam olarak belirlememesi
 3. Fumigasyon dozu ve Fumigant miktarının belirlenmemesi
 4. Fumigasyon yapılacak alanın izolasyonunun tam olarak yapılmaması
 5. Yeterli miktarda Fumigant gaz ölçümü yapılmaması
 6. Fumigasyon sonuçlarının tam olarak ölçülmemesi

Fumigasyon Firmaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Fumigasyon firmaları hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladık

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlama firmaları Fumigasyon uygulaması yapabilir mi?

İlaçlama firmaları’nın Sağlık Bakanlığından almış oldukları yetki belgeleri ile yasal olarak Fumigasyon uygulaması yapamazlar. Fumigasyon Yetki Belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Fumigasyon yapan firmalar uygulaması öncesi ve sonrası hangi belgeleri düzenlemelidir?

Fumigasyon uygulaması öncesi düzenlenmesi gerekli belgeler;

 • Fumigasyon Ruhsatı
 • Fumigasyon Operatör Belgesi
 • Kullanılacak Fumigantlara ait Ruhsat ve MSDS belgeleri

Fumigasyon uygulaması sonrası düzenlenmesi gerekli belgeler;

 • Fumigasyon tutanağı
 • Fumigasyon önlem ve uyarılar tutanağı
 • Fumigasyon gaz ölçüm tutanağı
 • Uygulama yapılan alanın çevresine uyarı levhaları

Fumigasyon firması nasıl başarılı olur?

Fumigasyon firmalarının başarılı olması için aşağıdaki kriterlere uyması gerekir;

 • Detaylı fumigasyon fizibilitesi yapmalı
 • Doğru bir uygulama planı hazırlamalı
 • Kullanılacak makina ve ekipmanlar eksiksiz olmalı
 • Etkin fumigant ilaçlar tercih edilmeli
 • Fumigasyon dozu doğru belirlenmeli
 • Güvenlik tedbirleri eksiksiz alınmalı
 • Fumigasyon süresi boyunca kontroller eksiksiz yapılmalı

Fumigasyon atıklarını Fumigasyon Firmaları mı imha eder?

Fumigasyon atıklarının taşınması, sadece özel araçlar ile yapılabilinir. Bu nedenle fumigasyon atıkları, yetkili atık imha şirketleri tarafından yapılabilir.

Halit

2004 yılında kurulan Entofarma sonuç odaklı haşere kontrol çalışmaları ve başarılı geçmişiyle Türkiye’nin en önde gelen ilaçlama şirketidir. Haşere kontrol ve ilaçlama sektöründe öncü olma vizyonuyla hareket eden Entofarma, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti, güven ve kalite ilkelerini temel alarak sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu