Fumigasyon

depolanmış ürün zararlıları kontrolünde

Fumigasyon Yöntemlerini Tercih Etmelisiniz

Fumigasyon, diğer ilaçlama yöntemlerine oranla daha hızlı sonuç vermesi, gıda maddelerindeki kalıntı miktarının tolerans değerler içinde olması ve kısa sürede çok geniş alanlarda kesin sonuç alınması nedeni ile özellikle ürünlerin içerisinde bulunan zararlı türlerinin mücadelesinde vazgeçilmez bir haşere kontrol yöntemi olarak tercih edilmektedir.

Fumigasyon Nedir?

Fumigasyon, haşere ve zararlı türlerinin bütün biyolojik dönemlerine karşı etkili, aynı zamanda hastalık yapıcı patojenlere karşıda kullanılan bir ilaçlama yöntemidir. Belirli bir hacme, belirli bir süre ile uygulanan Fumigantlar, gaz hale geçtiğinde tüm canlılar için öldürücü etkinliğe sahiptir. Diğer kimyasal mücadele yöntemlerine göre daha az iş gücü gerektirmesi ve ekonomik olması nedeni ile günümüzde en çok tercih edilen pest kontrol yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Fumigasyon, diğer ilaçlama yöntemlerine oranla daha hızlı sonuç vermesi, gıda maddelerindeki kalıntı miktarının tolerans değerler içinde olması ve kısa sürede çok geniş alanlarda kesin sonuç alınması nedeni ile özellikle ürünün içerisinde bulunan zararlı türlerinin mücadelesinde vazgeçilmez bir haşere kontrol yöntemi olarak tercih edilmektedir.

Fumigasyon Yöntemleri

Fumigasyon yöntemleri, öncelikle uygulama yapılacak alandaki hava basıncı durumuna göre ikiye ayrılmaktadır. Bu yöntemler;

 • Vakum Fumigasyonu
 • Atmosferik Fumigasyon

Vakum Fumigasyonu

Vakum Fumigasyonu uygulamasında amaç, kullanılacak Fumigant miktarının ve işlem süresinin kısaltılmasıdır. Bu amaçla işlem yapılacak alandaki hava boşaltılır. Havanın boşaltılması ancak bu işlem için yapılmış özel tesislerde gerçekleştirilebilir. Seyyar ve sabit olmak üzere iki tür vakumlu fumigasyon odası bulunmaktadır. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda uygun tesis tercihi yapılmalıdır.

Atmosferik Fumigasyon

Atmosferik fumigasyon, vakum fumigasyonunda olduğu gibi özel bir tesisi vb. gerektirmediği için en çok tercih edilen uygulama yöntemidir. Normal basınç altında yapılan bu uygulamada kullanılan fumigant miktarı ve işlem süresi vakum fumigasyonuna göre oldukça fazladır. Bazı atmosferik fumigasyon yöntemlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz.

 • Konteyner Fumigasyonu
 • Bina Fumigasyonu
 • Gemi Fumigasyonu
 • Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu
 • Ahşap Palet Fumigasyonu
 • Silo Fumigasyonu
 • Çadır altı Fumigasyonu
 • Toprak Fumigasyonu

Konteyner Fumigasyonu

Dünya genelinde ihracat ve nakliye işlemlerinde genellikle konteynerler kullanılmaktadır. Konteyner fumigasyonu, uygulamanın kısa sürede gerçekleştirilmesi, zaman kaybının ve maliyetin düşük olmasından dolayı özellikle ihracatta en çok tercih edilen uygulama yöntemlerinden biridir. Fumigasyon konteynerleri özellikle gıda işletmelerinde sabit uygulama tesisi olarak da tercih edilebilir.

Bina Fumigasyonu

Bina fumigasyonu özellikle zararlıların işletme genelini istila ettiklerinde tercih edilmelidir. Uygulamanın yapılabilmesi için özel şartlar gerektiğinden her işletme türü için uygun olmayabilir. İşlem öncesi ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması oldukça önemlidir. Binada yapılacak işlem sonrası havalandırma çalışmalarında, işletmedeki gaz oranının tolerans değerler içinde olmasına dikkat edilmelidir.

Gemi Fumigasyonu

Gemi fumigasyonu, gemiler transit veya limanda iken yapılabilmektedir. Ancak işlem yapılacak gemilerin bu uygulamaya uygun imal edilmiş olması uygulamada zaman ve para kaybını engeller. Gemi fumigasyonu öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alınması personel ve iş güvenliği açısından oldukça önemlidir. Gemi ve limanlarda bu işlemin yasal olarak yapılabilmesi için, Uygulama yapacak ilaçlama şirketinin Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Ait Yetki Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu

Tarih ve kültür varlıklarımız, özellikle müze ve kütüphanelerde bazı böcek türlerinin istilası ile karşı karşıyadır.  Tarihi eserlerin bu zararlılardan temizlenmesinde kullanılacak yöntemlerden bir tanesi de tarihi eser ve müze fumigasyonudur. Ancak tarihi eserlerin spesifik özellikleri göz önünde bulundurularak işleme karar verilmeli ve eser üzerinde kalıcı zararlar bırakılmamasına özen gösterilmelidir.

Ahşap Palet Fumigasyonu

ISPM 15 standardı gereğince ihracat faaliyetlerinde kullanılacak her türlü ahşap materyallerin ısıl işlem veya ahşap palet fumigasyonu işlemine tabi tutulmuş olması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan uygulamalar işletmenin alt yapı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak atmosferik veya vakum uygulamaları şeklinde gerçekleştirilebilir.

Silo Fumigasyonu

Silo fumigasyonu, özellikle hububat vb. tarım ürünleri ile bunlardan elde edilen ikincil ürünlerin depolandığı alanlarda yapılmaktadır. Sıklıkla depolanmış ürün zararlılarının istilasına uğrayan silolarda, uygulama esnasındaki sorun, fumigant gazların silo geneline homojen olarak dağılmamasıdır. Bu sebeple uygulamalar, fumige edilecek ürünlerin elevatör ile silolara alınması esnasında yapılabilir.

Çadır Altı Fumigasyonu

Çadır altı fumigasyonu, fumige edilecek malzeme veya ürünlerin yerinden hiç oynatılmadan fümige edilmesi gerektiği durumlarda yapılabilir. Gaz sızdırmaması için özel olarak üretilmiş örtülerin kullanıldığı bu uygulama oldukça ekonomik ve pratik olduğu için tercih edilmektedir.

Toprak Fumigasyonu

Toprak fumigasyonu, tarımsal üretim neticesinde toprağa bulaşmış nematod vb. tarımsal zararlıların ortadan kaldırılması için uygulanan bir yöntemdir. Toprak sıcaklığı ve toprak nemi gibi kriterlerinin oldukça önemli olduğu bu uygulama, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

Fumigant Çeşitleri

Ülkemizde yaygın olarak aşağıdaki Fumigant çeşitleri kullanılmaktadır.

 • Alüminyum Fosfit
 • Magnezyum Fosfit
 • Metil Bromid (Metil Bromür)

Fumigasyonun Avantajları

Fumigasyon işleminin en büyük avantajı ürüne doğrudan uygulanabilmesi ve kesin sonuç alınmasıdır. Ancak kısa zamanda kesin sonuç veren bu işlem, uygun şartlarda yapılmadığı taktirde, insan sağlığı ve doğaya kalıcı zararlar vermektedir. İşlemin avantajlarından bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz.

 • Diğer mücadele yöntemlerine nazaran daha ekonomiktir.
 • Diğer kimyasal ilaçlara göre kalıntı miktarı tolerans değerler içindedir.
 • Böceklerin ve hastalık etmenlerinin bütün biyolojik dönemlerine karşı etkilidir.
 • Ürün ile iç içe olan zararlı türlerine karşı doğrudan kullanılabilen alternatifsiz bir yöntemdir.
 • Diğer kimyasal mücadele yöntemlerine göre daha kısa sürede kesin sonuç verir.

Fumigasyon İşlemine Etki Eden Faktörler

Uygulamanın başarılı olması birden çok etkenin doğru değerlendirilmesi ve şartların buna göre ayarlanması ile mümkündür. Başarılı bir işlem için işletmedeki şartların detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi ve doz, süre ve vb. ayarlamaların bu hesaplara göre yapılması gerekmektedir. Bunlardan bazıları;

 • Zararlının türü ve yoğunluğu
 • Uygulama tekniği
 • Ortamın sıcaklığı ve nemi
 • Kullanılan fumigantın özellikleri
 • İşlem süresi
 • Ortamın hava ve gaz sızdırmazlığı
 • Fumige edilecek ürünün türü ve miktarı

Fumigasyon uygulamaları, zararlı mücadelesinde bilinçli kullanıldığında, oldukça avantajlı bir yöntemdir. İşletmelere hızlı ve kesin sonuçlar sağlarken aynı zamanda mücadele maliyetlerinin ekonomik olmasını sağlar. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu bu hizmetin ruhsatlı şirketler ve eğitimli personeller tarafından gerçekleştirilmesidir. Entofarma müşterilerine en etkin Fumigasyon çözümlerini sunmaktadır.

İhtiyacınız Konteyner FumigasyonuPalet FumigasyonuGemi FumigasyonuBina FumigasyonuMüze FumigasyonuSilo FumigasyonuFumigant Temini Hizmeti mi?

Profesyonel Hizmet

Rekabeti profesyonel bakış açımız ile sağlarız

Etkili Fumigantlar

Difüzyon yeteneği güçlü Fumigantlar tercih ederiz

Zamanında Servis

Müşterilerimize verdiğimiz sözleri tutarız

Ekonomik Fiyatlar

Müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmayı hedefleriz

  fumigasyon firmaları, fumigasyon şirketleri

  Fumigasyon sektörünün öncü şirketi Entofarma, Türkiye’de faaliyette bulunan birçok işletmeyi, referans listesinde gururla taşımaktadır. Uyguladığımız profesyonel Fumigasyon çözümleri sayesinde müşterilerimizi uluslararası standartlara ulaştırmış olmaktan gurur duymaktayız.

  ADRES

  Cevizli Mah. Saraylar Cad. İyidere Sok. No: 1/11 34865 Kartal / İstanbul

  TELEFON

  444 3 700

  EMAIL

  bilgi@entofarma.com.tr