Fumigant

fumigasyon uygulamalarının başarıya ulaşması için

Difüzyon Yeteneği Güçlü Fumigant Tercih Edilmelidir

Fumigant maddeler, canlılar ve zararlı böcekler üzerinde etkisini iki yolla göstermektedir. Bunlardan birincisi canlıların sinir sisteminin bloke edilmesi yolu ile olur. İkinci etki yolu ise hücrelerin oksijen alıp vermesini sağlayan enzimleri etkisiz hale getirerek solunum faaliyetinin durdurulmasıdır.

Fumigant Nedir?

Fumigasyon işleminin uygulanmasında kullanılan kimyasal maddelere Fumigant denir. Fumigantlar buharlaşma yolu ile gaz hale geçer. Bu sebeple kaynama ve buharlaşma ısıları düşüktür. Haşere mücadelesinde kullanılan diğer kimyasallara oranla daha etkin ancak daha tehlikeli olan Fumigantlar sadece Fumigasyon operatörleri tarafından uygulanmalıdır.

Fumigant Çeşitleri

Ülkemizde zararlı böcekler ile yapılan kimyasal savaşımda kullanılan Fumigant çeşitlerinden bazıları kullanım alanları ve özelliklerine göre şu şekilde gruplanmaktadır.

 • Alüminyum Fosfit
 • Magnezyum Fosfit Plaka
 • Metil Bromid

Fumigasyon uygulamasında Fumigant seçimi, zararlı türü, Fumigasyon yapılacak ürün ve ihracat şartları göz önünde bulundurularak tercih edilmelidir.

Fumigantların Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Fumigasyon uygulamasının başarısı, kullanılan Fumigantların özellikleri ile doğru orantılıdır. Yapılacak uygulamanın özelliğine göre tercih edilen kimyasal daha etkin sonuç alınmasını sağlayacaktır. Kullanılacak Fumigasyon Yöntemleri Fumigantların başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Şimdi kısaca bu özellikleri inceleyelim

Bina Fumigasyonu ciddi bir ön hazırlık gerektiren detaylı bir uygulamadır. Entofarma tüm bu süreçleri kayıt altına alarak müşterilerinin güvenliğini ve uygulamanın başarısını garanti etmektedir. Bu süreçleri detaylıca inceleyelim.

Fumigant Türleri ve Kullanıldığı Fumigasyon Yöntemleri

Ülkemizde ruhsatlı Fumigant türleri hemen hemen tüm Fumigasyon yöntemlerinde kullanılsa da, bazı Fumigantlar kullanım esnasında çeşitli riskler içerebilir. Uygulamayı gerçekleştiren operatörler bu riskleri önceden bilmeli ve gerekli önlemleri eksiksiz şekilde almış olmalıdır. Kısaca Fumigasyon yöntemlerinde kullanılacak Fumigant türlerini inceleyelim.

 • Bina Fumigasyonu: Alüminyum Fosfit – Magnezyum Fosfit – Metil Bromid
 • Gemi Fumigasyonu: Alüminyum Fosfit – Magnezyum Fosfit
 • Konteyner Fumigasyonu: Alüminyum Fosfit – Magnezyum Fosfit – Metil Bromid
 • Silo Fumigasyonu: Alüminyum Fosfit – Magnezyum Fosfit
 • Müze Fumigasyonu: Risklerden dolayı yerinde belirlenmelidir.
 • Ahşap Palet Fumigasyonu: Alüminyum Fosfit – Magnezyum Fosfit – Metil Bromid

Fumigant ve Gaz Hale Geçebilme

Entofarma Fumigasyon uygulamalarını genellikle 15-30 C° sıcaklık değerleri arasında gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple Fumigantlarda aranan en önemli özellik, belirtilen sıcaklık değerleri arasında daha hızlı gaz haline geçebilmeleridir.

Fumigantın Nüfus Yeteneği

Nüfus yeteneği, özellikle silo ve yığma ürünlerde uygulanacak Fumigasyon işlemlerinde, göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriterden biridir. Fumigantın, ürünün tamamına homojen bir şekilde nüfus edebilme yeteneği başarılı bir uygulama için altın kuraldır.Ortam ve ürün sıcaklığı ile orantılı olan nüfus yeteneği tercih edilen kimyasalın türüne göre değişiklik gösterebilir.

Fumigantın Ürünün Ekonomik Değerine Etkisi

Fumigasyon uygulamalarında sıkça yapılan hataların başında Fumigant türü, ürün, doz, sıcaklık ve zararlı türü gibi etkenler arasındaki korelasyonunun sağlanamamasıdır. Buda Fumigasyon yapılan ürünlerin ekonomik değerlerinde kayıplar yaşanmasına neden olmaktadır.

Fumigasyon Sonrası Kalıntı Değerleri

Fumigasyon uygulaması sonucunda üründe veya ortamda kalan Fumigant miktarına kalıntı denilmektedir. Fumigantın ürün tarafından absorbsiyonu, ürünün türüne ve özelliklerine göre değişiklik gösterir. Fumigantlarda istenen özellik havalandırma sonrası kalıntı miktarlarının düşük olmasıdır.

Fumigant ve Parlama

Özellikle Fosfin uygulamalarındaki en önemli tehlikelerden biri parlama ve yanma riskidir. Ortamın sıcaklığı, doz ve neme bağlı olarak Fosfin gazı parlama eğilimi gösterebilir. Fumigasyon öncesi Entofarma Fumigasyon operatörü tarafından tüm bu riskler değerlendirilmektedir. Parlama ve yanma riskine karşılık gerekli ayarlamalar yapılmalı ve önlemler alınmalıdır.

Fumigantların Zararlı Etkileri

Fumigant gazlar doğru teknik ve yöntemler ile kullanıldığında, zararlı kontrolünde oldukça başarılıdır. Ancak uygulama yöntemi ve kimyasal tercihinde yapılan hatalar, ürünler, ekipmanlar ve canlılar üzerinde kalıcı zararlara neden olabilir. Entofarma tüm bu tehlike kriterlerini göz önünde bulundurup gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Kısaca bu zararlı etkilerden bazılarını inceleyelim.

 • Uygulanan tohumların çimlenme yeteneklerini bozabilir.
 • Patlayıcı ve yanıcı olduklarından, işletmelerde istenmeyen yangın vb. hadiselere neden olabilir.
 • Fumige edilen ürünlerde istenmeyen kalıntı miktarı oluşturarak, ürünlerin ekonomik değerini düşürebilir.
 • Aşındırıcı etkiye sahip Fumigant maddeler, makine, ekipman ve binadaki diğer elemanlar üzerinde kalıcı hasarlara neden olabilir.
 • Taze sebze ve meyveler üzerinde bozulmalara neden olabilir.
 • Fidan vb. bitkisel üretim materyalleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Fumigantlar, Entofarma gibi konusunda uzman işletmeler tarafından uygulandığında başarılı sonuçlar verir. Doğaları gereği oldukça tehlikeli olan bu kimyasallar doz, ürün türü, Fumigasyon yöntemi, zararlı türü ve sıcaklık gibi kriterler göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.

İhtiyacınız Konteyner FumigasyonuPalet FumigasyonuGemi FumigasyonuBina FumigasyonuMüze FumigasyonuSilo FumigasyonuFumigant Temini Hizmeti mi?

Profesyonel Hizmet

Rekabeti profesyonel bakış açımız ile sağlarız

Etkili Fumigantlar

Difüzyon yeteneği güçlü Fumigantlar tercih ederiz

Zamanında Servis

Müşterilerimize verdiğimiz sözleri tutarız

Ekonomik Fiyatlar

Müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmayı hedefleriz

  fumigasyon firmaları, fumigasyon şirketleri

  Fumigasyon sektörünün öncü şirketi Entofarma, Türkiye’de faaliyette bulunan birçok işletmeyi, referans listesinde gururla taşımaktadır. Uyguladığımız profesyonel Fumigasyon çözümleri sayesinde müşterilerimizi uluslararası standartlara ulaştırmış olmaktan gurur duymaktayız.

  ADRES

  Cevizli Mah. Saraylar Cad. İyidere Sok. No: 1/11 34865 Kartal / İstanbul

  TELEFON

  444 3 700

  EMAIL

  bilgi@entofarma.com.tr