Fumigasyon

Fumigasyon Nedir?

Hızlı Erişim

Fumigasyon Nedir?

Fumigasyon; zararlı böcek türlerinin, yumurta-larva-pupa ve ergin dönemlerinin tamamına karşı etkili, bir ilaçlama yöntemidir. Sızdırmazlığı sağlanmış kapalı bir alana, en uygun sıcaklık ve nem oranları ayarlanarak, Fumigant ilaçların belirli bir süre uygulanması ilkesine dayanır. Fumigasyon işlemi, genellikle gaz formunda bulunan bir pestisit ile yapılır. Bu gaz, uygulama alanına veya depoya pompalanır ve belirli bir süre boyunca kapatılan alanda kalır. Bu süre boyunca, gaz, zararlı organizmaların tüm yaşam evrelerini yok eder.

Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Fumigasyon işlemi tehlikeli olabileceğinden, sadece lisanslı ve eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, fumigasyon işlemi yalnızca belirli koşullarda uygulanmalıdır ve çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için belirli önlemler alınmalıdır. Fumigasyon uygulamasının başarılı olması, ortamın doğru değerlendirilmesi ve şartların buna göre ayarlanması ile mümkündür.

Fumigasyon işlemine etki eden faktörler;

 • Zararlının türü ve yoğunluğu
 • Uygulama tekniği
 • Ortamın sıcaklığı ve nemi
 • Kullanılan Fumigant’ın özellikleri
 • Fumigasyon süresi
 • Ortamın hava ve gaz sızdırmazlığı
 • Fumige edilecek ürünün cinsi ve miktarı

Fumigasyon uygulamaları, zararlı mücadelesinde bilinçli kullanıldığında, oldukça avantajlı bir yöntemdir. İşletmelere hızlı ve kesin sonuçlar sağlarken aynı zamanda mücadele maliyetlerinin ekonomik olmasını sağlar. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu bu hizmetin ruhsatlı şirketler ve eğitimli personeller tarafından gerçekleştirilmesidir. Entofarma müşterilerine en etkin Fumigasyon çözümlerini sunmaktadır.

Fumigasyon uygulamasının profesyonel şekilde nasıl yapılacağını öğrenmek için, Fumigasyon Nasıl Yapılır? sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fumigasyon Yöntemleri Nelerdir?

Fumigasyon, bir alanı veya ürünleri zararlı organizmalardan arındırmak için kullanılan bir pestisit uygulama yöntemidir. Bu yöntem genellikle çiftliklerde, depolarda veya konteynerlerde kullanılır.

Belirli bir hacme, belirli bir süre ile uygulanan Fumigantlar, gaz hale geçtiğinde tüm canlılar için öldürücü etkinliğe sahiptir. Diğer kimyasal mücadele yöntemlerine göre daha az iş gücü gerektirmesi ve ekonomik olması nedeni ile günümüzde en çok tercih edilen pest kontrol yöntemlerinden biri haline gelmiştir.

Fumigasyon, diğer ilaçlama yöntemlerine oranla daha hızlı sonuç vermesi, gıda maddelerindeki kalıntı miktarının tolerans değerler içinde olması ve kısa sürede çok geniş alanlarda kesin sonuç alınması nedeni ile özellikle ürünün içerisinde bulunan zararlı türlerinin mücadelesinde vazgeçilmez bir haşere kontrol yöntemi olarak tercih edilmektedir.

Fumigasyon yöntemleri, öncelikle uygulama yapılacak alandaki hava basıncı durumuna göre ikiye ayrılmaktadır. Bu yöntemler;

 • Vakum Fumigasyonu
 • Atmosferik Fumigasyon

Vakum Fumigasyon Nedir?

Vakum Fumigasyonu uygulamasında amaç, kullanılacak Fumigant miktarının ve işlem süresinin kısaltılmasıdır. Bu amaçla işlem yapılacak alandaki hava boşaltılır. Havanın boşaltılması ancak bu işlem için yapılmış özel tesislerde gerçekleştirilebilir. Seyyar ve sabit olmak üzere iki tür vakumlu fumigasyon odası bulunmaktadır. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda uygun tesis tercihi yapılmalıdır.

Atmosferik Fumigasyon

Atmosferik fumigasyon, vakum fumigasyonunda olduğu gibi özel bir tesisi vb. gerektirmediği için en çok tercih edilen uygulama yöntemidir. Normal basınç altında yapılan bu uygulamada kullanılan fumigant miktarı ve işlem süresi vakum fumigasyonuna göre oldukça fazladır. Bazı atmosferik fumigasyon yöntemlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz.

 • Konteyner Fumigasyonu
 • Bina Fumigasyonu
 • Gemi Fumigasyonu
 • Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu
 • Ahşap Palet Fumigasyonu
 • Silo Fumigasyonu
 • Çadır altı Fumigasyonu
 • Toprak Fumigasyonu

Konteyner Fumigasyonu Nedir?

Dünya genelinde ihracat ve nakliye işlemlerinde genellikle konteynerler kullanılmaktadır. Konteyner fumigasyonu, uygulamanın kısa sürede gerçekleştirilmesi, zaman kaybının ve maliyetin düşük olmasından dolayı özellikle ihracatta en çok tercih edilen uygulama yöntemlerinden biridir. Fumigasyon konteynerleri özellikle gıda işletmelerinde sabit uygulama tesisi olarak da tercih edilebilir. Konteyner Fumigasyonu hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz https://fumigasyon.org/konteyner-fumigasyonu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bina Fumigasyonu

Bina fumigasyonu özellikle zararlıların işletme genelini istila ettiklerinde tercih edilmelidir. Uygulamanın yapılabilmesi için özel şartlar gerektiğinden her işletme türü için uygun olmayabilir. İşlem öncesi ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması oldukça önemlidir. Binada yapılacak işlem sonrası havalandırma çalışmalarında, işletmedeki gaz oranının tolerans değerler içinde olmasına dikkat edilmelidir.

Gemi Fumigasyonu

Gemi fumigasyonu, gemiler transit veya limanda iken yapılabilmektedir. Ancak işlem yapılacak gemilerin bu uygulamaya uygun imal edilmiş olması uygulamada zaman ve para kaybını engeller. Gemi fumigasyonu öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alınması personel ve iş güvenliği açısından oldukça önemlidir. Gemi ve limanlarda bu işlemin yasal olarak yapılabilmesi için, Uygulama yapacak ilaçlama şirketinin Uluslararası Çalışan Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Ait Yetki Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu

Tarih ve kültür varlıklarımız, özellikle müze ve kütüphanelerde bazı böcek türlerinin istilası ile karşı karşıyadır.  Tarihi eserlerin bu zararlılardan temizlenmesinde kullanılacak yöntemlerden bir tanesi de tarihi eser ve müze fumigasyonudur. Ancak tarihi eserlerin spesifik özellikleri göz önünde bulundurularak işleme karar verilmeli ve eser üzerinde kalıcı zararlar bırakılmamasına özen gösterilmelidir.

Ahşap Palet Fumigasyonu

ISPM 15 standardı gereğince ihracat faaliyetlerinde kullanılacak her türlü ahşap materyallerin ısıl işlem veya ahşap palet fumigasyonu işlemine tabi tutulmuş olması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan uygulamalar işletmenin alt yapı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak atmosferik veya vakum uygulamaları şeklinde gerçekleştirilebilir.

Silo Fumigasyonu

Silo fumigasyonu, özellikle hububat vb. tarım ürünleri ile bunlardan elde edilen ikincil ürünlerin depolandığı alanlarda yapılmaktadır. Sıklıkla depolanmış ürün zararlılarının istilasına uğrayan silolarda, uygulama esnasındaki sorun, fumigant gazların silo geneline homojen olarak dağılmamasıdır. Bu sebeple uygulamalar, fumige edilecek ürünlerin elevatör ile silolara alınması esnasında yapılabilir. Silo Fumigasyonu hakkında detaylı bilgi için https://fumigasyon.org/silo-fumigasyonu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Çadır Altı Fumigasyonu

Çadır altı fumigasyonu, fumige edilecek malzeme veya ürünlerin yerinden hiç oynatılmadan fümige edilmesi gerektiği durumlarda yapılabilir. Gaz sızdırmaması için özel olarak üretilmiş örtülerin kullanıldığı bu uygulama oldukça ekonomik ve pratik olduğu için tercih edilmektedir.

Toprak Fumigasyonu

Toprak fumigasyonu, tarımsal üretim neticesinde toprağa bulaşmış nematod vb. tarımsal zararlıların ortadan kaldırılması için uygulanan bir yöntemdir. Toprak sıcaklığı ve toprak nemi gibi kriterlerinin oldukça önemli olduğu bu uygulama, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

Fumigant Çeşitleri

Ülkemizde yaygın olarak aşağıdaki Fumigant çeşitleri kullanılmaktadır.

 • Alüminyum Fosfit
 • Magnezyum Fosfit
 • Metil Bromid (Metil Bromür)
 • Sülfüril Florür

Fumigasyon Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Fumigasyon Fiyatlarını belirleyen bir çok değişken bulunmaktadır. Fumigasyon firmalarından fiyat teklifi alırken, aynı özelliklerde hizmet teklifi aldığınızdan emin olmalısınız! Fumigasyon fiyat teklifinde aşağıda belirttiğimiz 5 temel etkeni mutlaka kontrol ediniz.

 1. Kullanılacak fumigant türü: Fumigasyon işlemi hangi tür ve marka Fumigant ilaç ile yapılacak? Fumigant ilaçların içerdikleri gaz miktarları ve difüzyon yetenekleri birbirinden farklıdır.
 2. Uygulanacak fumigant gazın dozu: Fiyat teklifinde doz mutlaka m3 de kullanılacak gaz miktarı üzerinden belirtilmelidir. m3 te kullanılacak gaz miktarı ile m3 te kullanılacak ilaç miktarı birbirinden farklıdır. Örneğin; 3 gr lık alüminyum fosfit tableti 1 gr fosfin gazı içermektedir.
 3. Uygulanacak Fumigasyon yöntemi: Fumigasyon yöntemi işçilik maliyetlerini doğrudan etkilemektedir.
 4. Yalıtım çalışmaları: Hangi yalıtım çalışmaları ile sızdırmazlık sağlanacak?
 5. Fumigant atıklarının imhası: Fumigant atıklar nasıl ve kim tarafından imha edilecek?

Fumigasyon Fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için https://fumigasyon.org/fumigasyon-fiyatlari-neye-gore-belirlenir/ sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fumigasyon Uygulamasının Avantajları

Fumigasyon işleminin en büyük avantajı ürüne doğrudan uygulanabilmesi ve kesin sonuç alınmasıdır. Ancak kısa zamanda kesin sonuç veren bu işlem, uygun şartlarda yapılmadığı taktirde, insan sağlığı ve doğaya kalıcı zararlar vermektedir. İşlemin avantajlarından bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz.

 • Diğer mücadele yöntemlerine nazaran daha ekonomiktir.
 • Diğer kimyasal ilaçlara göre kalıntı miktarı tolerans değerler içindedir.
 • Böceklerin ve hastalık etmenlerinin bütün biyolojik dönemlerine karşı etkilidir.
 • Ürün ile iç içe olan zararlı türlerine karşı doğrudan kullanılabilen alternatifsiz bir yöntemdir.
 • Diğer kimyasal mücadele yöntemlerine göre daha kısa sürede kesin sonuç verir.

Fumigasyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Entofarma Fumigasyon Operatörleri, Fumigasyon Uygulamaları hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladı.

Fumigasyon işlemi nasıl yapılır?

Fumigasyon uygulaması aşağıda belirtilen aşamalar ile yapılır.

 1. Zararlı türü ve işletmenin özelliklerinin belirlendiği inceleme ziyareti
 2. Fumigasyon öncesi bina, konteyner vb. yapının izolasyonu
 3. Fumigasyon planı ve yapılacak işlemlerin Fumigasyon ekibi ile paylaşılması ve toplantı
 4. Fumigant gazın ortama uygulanması ve Fumigasyon işleminin kapatılması
 5. Fumigant gaz ölçümleri
 6. Gazdan arındırma işlemi
 7. Gaz ölçümleri yapılarak gazdan arındırılmış işletmenin teslim edilmesi

Fumigasyon ilaçlama işlemi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, Fumigasyon Nasıl Yapılır? içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Fumigasyon uygulaması nedir?

Fumigasyon uygulaması izole edilmiş bir alana, gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra, belirli bir miktar Fumigant gazın uygulanması işlemidir. Fumigasyon uygulamasının belirli koşulları vardır. Bu koşulların sağlanması Fumigasyon işleminin başarısını ve güvenliğini doğrudan etkiler. Fumigasyon diğer kimyasal savaşım yöntemlerine göre daha hızlı ve kesin sonuç veren bir işlemdir.

Fumigantlar nelerdir?

Fumigasyon uygulamalarında kullanılan kimyasal ilaçlara Fumigant denir. Fumigantlar genel olarak çok düşük buharlaşma derecesine sahiptir. Ülkemizde ruhsatlı ve sıkça uygulaması yapılan Fumigant çeşitlerinden bazıları şunlardır;

 1. Metil Bromit
 2. Aluminyum Fosfit
 3. Magnezyum Fosfit

Fumigasyon nerelerde kullanılır?

Fumigasyon işlemi diğer kimyasal mücadele yöntemlerine oranla, uygulama sonrası pestisit kalıntı miktarının düşük olması nedeni ile yaygın bir kullanım alanına sahiptir. İşlemin kullanım alanları Fumigant’ın türüne, uygulama yapılacak ürüne, zarar yapan haşere grubuna ve çevre koşullarına göre değişir.

Fumigasyon işlemi genellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır

 • Gıda fabrikalarında
 • Gıda depoları, ambarlar ve antrepolarda
 • Özellikle hububat ve un silolarında
 • Gıda maddesi taşıyan gemi vb. deniz taşıtlarında
 • Tütün ve mamülleri üzerinde
 • Bitkisel üretim materyalleri üzerinde (Toprak, tohum, ekipman, fidan vb.)
 • Orman ve ahşap ürünlerde zarar yapan haşereler üzerinde
 • Ahşap palet ve ahşap taşıma malzemeleri üzerinde
 • Uluslararası yük taşımacılığında kullanılan konteynerlerde
 • Müzelerde tarihi eser ve antika ürünler üzerinde zarar yapan haşere gruplarına karşı
 • Boş bina ve yapılarda Fumigasyon işlemi uygulanabilir.

Fumigasyon tekniği neden kullanılır?

Dünya’da zararlı böcekler ile mücadelede kullanılan en yaygın yöntem kimyasal mücadele yöntemidir. Kimyasal mücadele yöntemleri kullanılan pestisit türüne göre farklı uygulama teknikleri ile kullanılmaktadır. Klasik kimyasal mücadele yöntemleri (ilaçlama), özellikle gıda ve gıda ile temasta bulunan malzemeler üzerinde kullanıldıklarında kalıntı sorunu yaratmaktadır. Bu sebeple Fumigasyon uygulamaları diğer yöntemlere nazaran daha fazla tercih edilmektedir.

Kimyasal mücadele yöntemleri içerisinde özellikle Fumigasyon tekniğinin tercih edilmesinin sebeplerini kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 1. Fumigasyonun özellikle gıda maddeleri üzerinde doğrudan uygulanabilmesi
 2. Kimyasal kalıntı (Rezidü) sorununun olmaması
 3. Zararlıların tüm biyolojik dönemlerine karşı etkili olması (Yumurta -Larva-Pupa-Ergin)
 4. Diğer kimyasal mücadele yöntemlerine göre daha kısa sürede ve kesin sonuç vermesi
 5. Mücadelenin daha ekonomik olmasını  bu sebepler içerisinde sayabiliriz.

Konteyner fumigasyon nedir?

Fumigasyon işlemin konteyner içerisinde yapılması uygulamasıdır. Uygulama sabit bir konteynerde yapılacağı gibi, transport halindeki bir konteynerde de yapılabilir.Konteyner  fumigasyonunda dikkat edilmesi gerekli koşulları kısaca özetleyelim.

 1. Konteyner de sızdırmazlığın sağlandığından emin olunuz
 2. Konteyner içerisindeki nem oranı dikkate alınmalı
 3. Fumigasyon işlemi sonrası gerekli uyarıcı levhalar, konteynerin uygun bölümlerine asılmalı
 4. Fumigasyon işlemi açılırken gerekli gazdan arındırma tedbirleri alınmalı

Fumigasyon sertifikası nedir?

Fumigasyon sertifikası terimi oldukça sık kullanılan,bir terimdir. Ancak uygulamalarda tam bir karşılığı yoktur. Fumigasyon uygulamalarında takip edilmesi gerekli belgeler listesini aşağıdaki gibidir.

 1. Fumigasyon Ruhsatı: Fumigasyon yapan firmaya ait bakanlıkça verilen izin belgesi
 2. Fumigasyon Operatör Belgesi: Fumigasyon işlemini gerçekleştiren operatöre bakanlıkça verilen izin belgesi
 3. Fumigasyon Tutanağı: Fumigasyon işlemi sonrası düzenlenen uygulama belgesi
 4. Fumigant Ruhsatı: Fumigasyon işleminde kullanılan Fumiganta bakanlık tarafından verilen izin belgesi

Fumigasyon odası nedir?

Fumigasyon işlemi için oluşturulan özel alanlara Fumigasyon odası denir.

Fumigasyon odası işletmelerin ihtiyacına göre 2 ye ayrılır;

 1. Vakumlu Fumigasyon odası
 2. Atmosferik Fumigasyon odası

Fumigasyon odaları, kullanım ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Ortam ısısı, nem ve Fumigant tahliyesinin kontrol edilebildiği Fumigasyon odaları, uygulama maliyetlerinin düşük olmasını sağlar. Fumigasyon süresini kısaltır ve etkinliği arttırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halit

2004 yılında kurulan Entofarma sonuç odaklı haşere kontrol çalışmaları ve başarılı geçmişiyle Türkiye’nin en önde gelen ilaçlama şirketidir. Haşere kontrol ve ilaçlama sektöründe öncü olma vizyonuyla hareket eden Entofarma, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti, güven ve kalite ilkelerini temel alarak sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu