Silo Fumigasyonu

Hızlı Erişim

Silo Fumigasyonu Nedir?

Silo Fumigasyonu, özellikle depolanmış ürün zararlıları kontrolünde kullanılan bir yöntemdir. Hububat ve yem gibi tahılların depolandığı silolar yapıları gereği depolanmış ürün zararlılarının istilası ile karşı karşıyadır. Silolarda bu zararlılardan kurtulmanın en hızlı ve ekonomik yolu silo Fumigasyonu uygulamalarıdır.

Depolanmış Ürün Zararlıları ve Silo Fumigasyonu

İnsanoğlunun temel besin kaynağı olan tahıl üretiminde yaşanan kayıpların büyük bölümü haşereler tarafından yapılmaktadır. Üretimi yapılan tahılların, tarladan başlayarak depolanması ve işlenmesi sürecinde haşereler tarafından ürüne verilen kayıplar yaklaşık %15 civarındadır. Depolama esnasında bu kayıpların önüne geçilmesi Silo Fumigasyonu uygulamaları ile sağlanabilir.

Sık Karşılaşılan Depolanmış Ürün Zararlıları

Depolanmış ürün zararlıları, tahıllarda yapmış oldukları zarar türüne bağlı birincil ve ikincil zararlılar olarak iki ana grup altında toplanmaktadır.

Birincil Depolanmış Ürün Zararlıları ve Silo Fumigasyonu

Bu grupta bulunan zararlılar, işlenmiş ve işlenmemiş tüm tahıl formlarına zarar vermektedir. Özellikle tarladan depolamaya kadar uzanan süreçte kayıplara neden olan bu zararlı türleri, aynı zamanda ürünlerin ekonomik değerini de düşürmektedir. Depolama esnasında Silo Fumigasyonu veya Depo Fumigasyonu zararlıların kontrol altına alınmasında etkin rol oynar. Ülkemizde en sık karşılaşılan birincil depolanmış ürün zararlılarından bazıları şunlardır;

 • Rhyzoperta dominica: Ekin Kambur Biti – Lesser Grain Borer
 • Trigoderma granarium: Kapra Böceği – Khapra Beetle
 • Stophilus granarius: Buğday Biti – Grain Weevil
 • Bruchus spp.: Baklagil Tohum Böcekleri
 • Ephestia elutella: Tütün Güvesi – Chocolate Moth
 • Sitotroga cerealella: Arpa Güvesi – Grain Moth
 • Phthorimaea operculella: Patates Güvesi – Patato Tuber Moth

İkincil Depolanmış Ürün Zararlıları ve Silo Fumigasyonu

Ağız parçaları ve yapıları gereği sağlam tahıl danelerine zarar veremezler. Bu sebeple ya zarar görmüş danelerde veya ürünlerin işlenip mamul haline getirildikleri tesislerde daha çok yayılım gösterirler. Bu zararlı türlerine karşı Entofarma, Silo Fumigasyonu, Bina Fumigasyonu, Konteyner Fumigasyonu veya Gemi Fumigasyonu işlemlerinden uygun olan bir tanesini tercih edilebilir. Ülkemizde karşılaşılan bazı ikincil depolanmış ürün zararlıları şunlardır.

 • Oryzaephilus surinamensis: Testereli Böcek – Saw Toothed Grain Beetle
 • Ephestia kuehniella: Değirmen Güvesi – Mediterranean Flour Moth
 • Tenebrio molitor: Un Kurdu – Mealworm
 • Pyralis farinalis: Un Güvesi – Meal Moth
 • Lasioderma serricorne: Tatlı Kurt – Cigarette Beetle
 • Tribolium confusum: Kırma Biti – Confused Flour Beetle
 • Tribolium castaneum: Un Biti – Red Flour Beetle

Silo Fumigasyonu ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Başarılı bir Silo Fumigasyonu için birçok kriterin gözden geçirilmesi gerekmektedir.  Kısaca bu kriterlerden bahsedelim.

 • Fumige edilecek ürün içerisindeki zararlı türü ve yoğunluğu tespit edilmelidir.
 • Silo içi ve dışındaki sıcaklığın Fumigantın çözünmesi için uygun değerler arasında olması gerekir.
 • Silo kapakları ve contalarının gaz sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır. Silo Fumigasyonu öncesi, siloda fiziksel bir hasar bulunuyorsa uygun yalıtım malzemesi ile tamiri yapılmalıdır.
 • Silo içerisinde bulunan ürünün nem oranları tespit edilmeli, ürünün nem oranı Fumigasyon işlemi için uygun değerlere getirilmelidir.
 • Fumigasyon işleminin havalandırması sonrasında silo içerisindeki gaz oranlarının tolerans değerler içinde bulunduğu kontrol edilmelidir. Bu amaçla gerekli gaz ölçümleri silonun farklı noktalarında yapılmalıdır.
 • Fumigant gazın çözündüğünde silo geneline homojen dağılmasının sağlanması gerekmektedir.

Silo Fumigasyonunda Tercih Edilen Fumigant Türleri

Bu uygulamada Türkiye’de ruhsatlı tüm Fumigant çeşitleri kullanılabilir. Depolanan ürünlerin cinsi ve hava şartları göz önünde bulundurularak aşağıdaki kimyasallardan biri tercih edilmelidir. Bunlar;

 • Alüminyum Fosfit
 • Magnezyum Fosfit
 • Metil Bromid

Silo Fumigasyonu uygulaması, zararlı türü ve yoğunluğu, üründeki nem oranı vb. kriterlerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir Fumigasyon tekniğidir. Fumigant gazın silonun geneline homojen dağılması Fumigasyon işleminin başarısı için en önemli faktörlerden biridir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Fumigasyon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Fumigasyon operatörlerimiz, Silo Fumigasyonu hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladı.

Silo fumigasyonunda hangi ilaçlar kullanılır?

Silo fumigasyonunda genellikle fosfin, metil bromür gibi gazlar kullanılır. Bu ilaçlar, silodaki tahıl veya diğer tarım ürünlerinin saklanması sırasında oluşabilecek zararlı böcek ve haşereleri öldürmek için etkilidir. Uygulama, kimyasalların zararlı organizmaları etkili bir şekilde yok edebilmesi için dikkatlice yapılmalıdır.

Silo fumigasyonu ne zaman yapılır?

Silo fumigasyonu, genellikle depolanmış ürünlerin bozulma riskinin arttığı veya zararlı böcek belirtileri fark edildiğinde yapılır. Hasat sonrası, tahılların depolanmaya başlandığı zaman en uygun zamanlardan biridir. Ayrıca, mevsimsel sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak zararlı popülasyonlarında artış gözlendiğinde de fumigasyon gerekebilir.
Başa dön tuşu