Gemi Fumigasyonu

Hızlı Erişim

Gemi Fumigasyonu Nedir?

Gemi Fumigasyonu, bazen birkaç Fumigasyon yönteminin bir arada kullanıldığı tecrübe gerektiren bir uygulamadır. Dünya taşımacılığının yaklaşık %90 gemiler ile yapılmaktadır. Binlerce farklı noktadan taşınan ticari yükler beraberinde zararlılarında, yüklerin taşındıkları alanları istila etmesine neden olur. Zararlı türlerinin, istila risklerinin önüne geçmek için tercih edilen en ekonomik ve hızlı yöntem Gemi Fumigasyonu uygulamasıdır.

Gemi Fumigasyonu Nasıl Yapılır?

Bir Gemi Fumigasyonu, genellikle gemi limanda veya demirlediğinde yapılmalıdır. Ancak gemi transit haldeyken de Fumigasyon işlemi gerçekleştirilebilir. Bu durum iş güvenliği açısından yüksek güvenlik sorunları yaratacaktır.

Gemi Fumigasyonu Uygulamalarında Alınması Gerekli Güvenlik Tedbirleri

Gemi Fumigasyonu oldukça riskli bir uygulamadır. Bu yüzden Entofarma olarak, Fumigasyon öncesi ve sonrasında alınması gerekli tedbirlerden bazılarını aşağıda belirteceğiz. Bu önlemlerden bazıları;

  • Yağmurlu havalarda veya Fumige edilecek ambar alanlarındaki nem oranının yüksek olduğu durumlarda yanıcı-parlayıcı Fumigant gazların uygulanmasından kaçınılmalıdır.
  • Gemilerde bulunan elektrik tesisatlarından gaz ilerlemediğinden emin olunmalıdır. Bu sebeple Fumigasyon yapılan alan ile bağlantılı olan tüm elektrik tesisatları kontrol edilmeli gerekli yalıtım işlemleri yapılmalıdır.
  • Gemide yapılacak Fumigasyon işlemi öncesi gaz sızıntı testi yapılma imkânı var ise mutlaka yapılmalıdır.
  •  Gemi Fumigasyonu öncesi gemide bulunan ambar kapakları veya diğer contalı kapakların kesin gaz sızdırmaz olduğundan emin olunmalı ve kontrol edilmelidir. Eğer bir yalıtım eksikliği tespit edildiyse mutlaka gerekli yalıtım çalışması yapılmalıdır.
  • Şayet gemide yapılacak uygulama Konteyner Fumigasyonu ise, o konuda belirttiğimiz güvenlik tedbirleri uygulanmalıdır.
  • Fumigasyon öncesi gemi çalışanlarına ve mürettebata mutlaka güvenlik tedbirleri ve uygulama hakkında eğitim verilmelidir. Fumigant, uygulama riskleri ve iş güvenliği konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.
  • Fumigasyon yapılan alan açıldıktan sonra çalışanların alana girmesinde herhangi bir risk olmadığının tespiti için mutlaka gaz ölçümü yapılmalıdır. Gaz ölçümü sadece yüzeysel alanlarda yapılmamalı, ürün tarafından soğurulan Fumigant maddenin risk yaratacağı bilinmelidir. Bu sebeple gaz ölçümü en tenha köşelerde bile kalıntı miktarının altında çıktığından emin olunduktan sonra personele giriş izni verilmelidir.
  • Gemideki tüm sensor ve gaz detektörlerinin yalıtılmış ve kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

Yukarıda Gemi Fumigasyonu öncesi alınması gerekli bazı tedbirlerden kısaca bahsettik, güvenli bir Fumigasyon işlemi için mutlaka Entofarma’dan fizibilite raporu isteyiniz.

Gemi Fumigasyonu Uygulamalarında Kullanılan Fumigant Çeşitleri

Ülkemizde Gemi Fumigasyonu uygulamalarında genellikle iki farklı Fumigant türü kullanılmaktadır. Bunlar Fosfin ve Methyl Bromide dir. Uygulamada kullanılacak fumigant tercihi, ürün türüne, karantina yönetmeliklerine ve Fumigasyon süresine göre tercih edilebilir.

Gemi Fumigasyonunda Fosfin Uygulaması

Fosfin özelliği gereği Metil Bromid göre daha geç çözünen bir gazdır. Bu sebeple Fumigasyon süresi uzayabilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak bazen 5 günün üzerinde Fumigasyon süresi gerektiğinden, uygulama öncesi buna göre hesaplanmalıdır. Ürünün Metil Bromid den zarar göreceği durumlarda da Fosfin tercih edilebilir. Gemilerde Fosfin Fumigasyonlarında bakır, gümüş ve altın gibi madenlerin zarar göreceği dikkate alınmalıdır. Uygulamalarda Alüminyum Fosfit veya Magnezyum Fosfit Plaka tercih edilebilir.

Fosfin Formülü: H3P

Donma Noktası: -133,5°C

Kaynama Noktası: -87,4 °C

Patlama Noktası: %1,7

Suda Erime: Çok az

IUPAC adı: Phosphane

Gemi Fumigasyonunda Methy Bromide Uygulaması

Methyl boromide renksiz zehirli bir Fumigant tır. Gemi Fumigasyonu uygulamalarında, işlem süresinin kısaltılması açısından tercih edilebilir. Genellikle ürünlerde herhangi bir zarar yapmaz. Ancak kullanımındaki çeşitli kısıtlamalardan dolayı sorunlar yaşanabilir.

Metil Bromid Formülü: CH3Br

Donma Noktası: -93°C

Kaynama Noktası: 3,56 °C

Patlama Noktası: Yanıcı değildir.

Suda Erime: 25 °C’ de 1,34 gr/100 ml

IUPAC adı: Bromomethane

Gemi Fumigasyonu uygulamaları tecrübe ve teknik bilgi gerektirir. Hatalı uygulamalar telafisi mümkün olmayan sorunlara neden olabilir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Fumigasyon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Gemi Fumigasyonu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Fumigasyon operatörlerimiz, Gemi Fumigasyonu hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladı.

Gemi Fumigasyonu nasıl yapılır?

Gemi fumigasyonu, gemi yük boşluklarındaki zararlı organizmaları kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem, geminin yüklediği malların zarar görmesini önlemek için önemlidir. Fumigasyon süreci, geminin tüm boşluklarının belirli bir fumigant ile doldurulmasıyla gerçekleşir. Uygulama, özel eğitimli profesyoneller tarafından yapılmalıdır.

Gemi Fumigasyonunda hangi Fumigantlar kullanılır?

Gemi fumigasyonunda kullanılan fumigantlar arasında fosfin, metil bromid ve sülfüril florid bulunur. Fosfin en yaygın kullanılan fumiganttır ve tahıl gibi yüklerde tercih edilir. Metil bromid, özellikle karantina amaçlı fumigasyonlarda kullanılmaktadır ancak çevresel zararları nedeniyle kullanımı azalmaktadır. Sülfüril florid, hem etkili hem de nispeten daha az zararlı bir alternatiftir.

 

 

Başa dön tuşu