Fumigant

Alüminyum Fosfit Nedir?

Hızlı Erişim

Kimyasal formülü  Al-P olan Alüminyum Fosfit katı halde bulunan bir Fumigant türüdür. Ülkemizde genellikle 3 gr lık tablet ve granül formülasyonda satışa sunulan bu kimyasal, saf halde renksiz ve kokusuz bir gazdır.

Alüminyum Fosfit Genel Özellikleri

Alüminyum Fosfit, ülkemizde gerçekleştirilen Fumigasyon uygulamalarında en yoğun kullanılan Fumigant türüdür. Kullanım kolaylığı, ekonomik fiyatıyla özellikle depolanmış ürün zararlıları kontrolünde tercih edilir. Magnezyum Fosfit’e göre difüzyon yeteneğinin düşüktür. Ortam sıcaklığı düştüğünde Fosfin gazının salınımın yavaş olması başlıca dezavantajları olarak öne çıkmaktadır. Daha çok bina fumigasyonu ve konteyner fumigasyonu yöntemlerinde kullanılan Alüminyum Fosfit ülkemizde tablet ve granül şeklinde satışa sunulmuştur. Sadece Fumigasyon operatörleri tarafından kullanılması yasal olan bu Fumigant türü, ülkemizde yanlış kullanım yüzünden birçok ölümlü kazaya neden olmuştur.

Alüminyum Fosfit’in genel özelliklerini inceleyelim;

 • Alüminyum Fosfit İçeriği: Alüminyum fosfür  – Amonyum Karbamat – Fosfit
 • Alüminyum Fosfit Kimyasal Yapısı: Al – P
 • Ticari İsimleri: Alüminyum Fosfit, Alüminyum Fosfür, Phostoxin, Celphos, Quickphos
 • IUPAC Adı: alumanylidynephosphane
 • Moleküler Formül: AlP
 • Moleküler Ağırlık: 57,955 g/mol
 • Fiziksel Özellikleri: Koyu gri tablet, karpit veya sarımsak kokusunda
 • Ambalaj Şekli: Tüp içerisinde tablet
 • Çözünürlük: Nem, Su ve asitler ile reaksiyona girer

Fumigant ilaçlar hakkında detaylı bilgi almak için  https://fumigasyon.org/fumigant-nedir/ ilgili içeriğimiz inceleyebilirsiniz.

Alüminyum Fosfit Kullanımının Avantajları

 • Ekonomiktir, diğer fumigant çeşitleri ile karşılaştırıldığında birim alan maliyeti daha düşüktür.
 • Metil Bromür kullanımına göre gazın çıkışı yavaş olduğu için Fumigasyon operatörleri için uygulanması daha güvenlidir.
 • Fumigasyon süresi ve doz oranlarının doğru uygulanması, başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.
 • Depolanmış ürün zararlıları türlerinin tamamında etkili sonuç verir. Zararlı türlerinin tamamında kullanılabilir.

Alüminyum Fosfit Kullanımın Dezavantajları

 • Fumigasyon süresi diğer Fumigant türlerine göre daha uzundur.
 • Belirli nem oranlarında parlama ve yangın riski bulunmaktadır.
 • Metaller üzerinde aşındırıcı etkiye sahiptir.
 • Fumigant gazın tamamının çözünebilmesi için belirli sıcaklık değerlerine uyulması gerektiğinden belirli sıcaklık değerlerinde çalışılması mecburidir.
 • Bazı zararlı türlerinde doz oranına bağlı olarak fumiganta direnç geliştirebilir.
 • Fumigasyon sonrası havalandırma süresi uzundur.
 • Fitotoksik etkisinden dolayı canlı bitkiler üzerinde kullanılamaz.
 • Gerekli güvenlik tedbirleri ve yalıtım işlemleri usulüne uygun yapılmadığında oldukça tehlikelidir.

Alüminyum Fosfit Satışı

Alüminyum fosfit satışı ülkemizde yasal olarak, sadece Fumigasyon ruhsatı veya Fumigasyon operatörü belgesi olan kişi ve şirketlere yapılabilir. Bunun dışında yapılan satışlar yasal değildir. Ülkemizde yasal olmayan kullanım nedeni ile birçok ölümlü kaza meydana gelmiştir. Fumigasyon uygulamasında hedef, zararlıların tüm yaşam formlarının (yumurta-larva-pupa-ergin) yok edilmesidir. Bu sebeple yalıtım – doz – Fumigasyon süresi – zararlı türü – zararlı yoğunluğu gibi kriterlerin gözden geçirilip uygulama yapılması gerekmektedir. Bu da ancak uzman ve tecrübeli personel nezaretinde gerçekleştirilebilir. Bunun dışında yasal olmayan şekilde yapılan uygulamalarda, Fumigasyon işlemi hem tam bir başarı sağlayamayacak hem de çevrede ölümcül riskler oluşturacaktır. Fumigantlar sadece bakanlığın Fumigant satış yetki belgesi verdiği şirketler tarafından yapılmaktadır.

Alüminyum Fosfit satışı için gerekli belgeler;

 • Fumigasyon Operatörü Belgesi
 • Firmaya ait Fumigasyon Ruhsatı

Fumigasyon satışı yapan ithalatçı, toptancı vb satış noktasına beyan edilmelidir.

Fumigant ilaç seçiminde dikkat etmeniz gereken  kriterleri https://fumigasyon.org/etkili-fumigant-ilaclar-nasil-secilir/ linkte uzmanlarımız sizler için hazırladı.

Alüminyum Fosfit Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Entofarma Fumigasyon Operatörleri, Alüminyum Fosfit hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladı.

Alüminyum Fosfit tablet ne işe yarar?

Fumigasyon işleminde kullanılan bir Fumigant türüdür. İşlenmiş ve işlenmemiş tarımsal ve gıda ürünlerini, zararlı böceklerin etkilerinden korumaya yarar. Gıda maddelerine doğrudan uygulanması ve kalıntı bırakmaması en büyük avantajlarından birisidir.

Alüminyum fosfit nerede kullanılır?

Alüminyum Fosfit aşağıda belirtilen ürünlerin Fumigasyon işleminde kullanılır.

 • İşlenmemiş tahıl ürünlerinde (Özellikle depolama esnasında)
 • Tütün ve mamüllerinde
 • Kakao çekirdeklerinde
 • Tahılların işlenmesi ile yapılan ürünlerde
 • Kuru inci, kurutulmuş meyve ve sebzeler üzerinde
 • Palet, sandık ve ahşaptan üretilmiş tüm materyaller üzerinde kullanılır.

Alüminyum fosfit insana zarar verir mi?

Fosfin gazı insanlar ve tüm canlılar için ölümcül bir etkiye sahiptir. Bu nedenle uygulama yapılan alana kesinlikle girilmez. Alüminyum Fosfit katı halde bulunan bir Fumigant ilaçtır. Uygulama esnasında gaz hale geçen Fosfin, renksizdir. Ortamda gaz çıkışı başlamadan önce kesif bir karpit kokusu hissedilir.  Herhangi bir alanda bu koku hissedilir ise ortam derhal terk edilmeli ve Fumigasyon operatörüne haber verilmelidir. Ortam şartlarına göre 1-2 saat içerisinde gaz çıkışı başlar.

Quickphos nedir?

Bir ticari marka olan Quickphos, Alüminyum fosfit bileşimli bir Fumigant türüdür. Kullanıma hazır 1,5 kg, 0,96 kg ve 90 gr lık Alüminyum şişelerde satılmaktadır. Şişe içerisinde 3 gr lık tablet formundaki bu Fumigant, uygulandığında Fosfin gazı açığa çıkar. Yasal olarak sadece Fumigasyon Operatörleri tarafından kullanılabilir.

Alüminyum Fosfit etki süresi nedir?

Optimal sıcaklık ve nem değerlerinde Alüminyum Fosfit etki süresi 72 saat (3 gün) olarak belirlenir. Ancak sıcaklık ve nem değerleri düştükçe etki süresi arttırılabilir. Fumigasyon işleminin ürün üzerinde uygulamadan sonra koruyucu  herhangi bir etkisi yoktur. Fumigasyon uygulaması sonrası ürün üzerinde koruyucu tedbirler alınmalıdır.

Alüminyum Fosfit tablet fiyatı nedir?

Alüminyum Fosfit tabletleri insanlar ve diğer canlılar için ölümcül etkiye sahiptir. Uygulama izni olmayan kişiler tarafından satın alınması ve kullanılması yasaktır. Fumigasyon ruhsatınız veya operatör belgeniz bulunuyor ise , Fumigant satış belgesine sahip işletmelerden satına alabilirsiniz. Fumigant tablet fiyatları ile ilgili tüm sorularınız için 444 3 700 no lu hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Aluminium phosphide 30 fumigation Tablets nedir?

Aluminium phosphide 30 fumigation Tablets bir ticari markadır. Metal bir tüp içerisinde 3 gr lık 30 adet tablet içerir. Genellikle 10-15 m3 ve daha küçük alanların Fumigasyon uygulamasında tercih edilir. Çalışma ve yaşam mahallerinde kontrolsüzce kullanılması kesinlikle yasaktır.

Alüminyum fosfit nerede satılır?

Ülkemizde Alüminyum Fosfit satışı, Fumigant satış belgesine sahip, ithalatçı ve toptancılar tarafından yapılmaktadır.

Alüminyum Fosfit köstebek mücadelesinde kullanılır mı?

Alüminyum fosfit tabletleri, Köstebek mücadelesinde gerekli tedbirler alınarak kullanıldığında etkili olabilir. Ancak toprak nemi vb. etkenlerden dolayı patlama riski yüksektir.

Alüminyum Fosfit zehirlenmesi gerçekleştiğinde ne yapılır?

Alüminyum Fosfit zehirlenmesi, Fumigant ilaca maruziyet süresine bağlı olarak çok hızlı şekilde gerçekleşebilir. İnsanlarda Fumigant zehirlenmesi, deri veya solunum vasıtası ile gerçekleşir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında derhal Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114 nolu telefonu aranmalıdır. Hasta, Fumigant ilacın ambalajı,varsa etiketi, ruhsatı veya MSDS belgeleri ile birlikte en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.

Ambar ilacı tablet fiyatı nereden alabilirim?

Çiftçilerimiz ve halk arasında Ambar ilacı olarak geçen Alüminyum Fosfit tabletlerin satışı, yasal olarak sadece uygulama izin belgesine sahip kişi ve kurumlara yapılabilir. Ambar ilacı tablet fiyatı ile ilgili tüm sorularınız için 444 3 700 no lu hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Aluminium phosphide nasıl kullanılır?

Ülkemizde en çok kullanılan Fumigant türüdür. Uygulama sonucu Phosphine (Fosfin – H3P) gazı ortaya çıkar.

Aluminium Phosphide kullanımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

 • Öncelikle alan ölçümleri yapılır ve kullanılacak Aluminium phosphide miktarı belirlenir.
 • Fumigasyon planı yapılır ve operatörlere bilgi verilir.
 • Gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
 • Fumigant dağıtımı yapılır.
 • Fumigasyon süresi boyunca gerekli ölçümler yapılır
 • Fumigasyon açılır ve atıklar toplanır.
 • Atıklar imha edilir.

Aluminium Phosphide kullanımı ile ilgili tüm sorularınız için 444 3 700 no lu hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Halit

2004 yılında kurulan Entofarma sonuç odaklı haşere kontrol çalışmaları ve başarılı geçmişiyle Türkiye’nin en önde gelen ilaçlama şirketidir. Haşere kontrol ve ilaçlama sektöründe öncü olma vizyonuyla hareket eden Entofarma, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti, güven ve kalite ilkelerini temel alarak sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu