Fumigasyon

Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Hızlı Erişim

Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Fumigasyon uygulaması 9 aşamada yapılır. Başarılı bir operasyon; tecrübeli bir ekip, etkin Fumigant ilaçlar ve profesyonel bir Fumigasyon planı ile gerçekleştirilir. Şimdi Fumigasyon uygulama aşamalarına kısaca göz atalım.

 1. Fizibilite raporunun hazırlanması
 2. Bina veya yapıda sızdırmazlık sağlanması
 3. Fumigasyon planının oluşturulması
 4. Fumigasyon uygulaması
 5. Ara kontroller ve Fumigant gaz ölçümleri
 6. Fumigasyon açılışı ve ortamın Fumigant gazdan arındırılması
 7. Fümigant atıklarının toplanması
 8. Fümigant gaz seviyesinin sıfırlanması
 9. Fumigasyon atıklarının imha edilmesi

Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Fumigasyon öncesi fizibilite, ne kadar detaylı yapılırsa,  uygulama sonuçları o denli verimli olacaktır. Bu incelemede; uygulama yapılacak alan yada ürün, en uç noktalarına kadar incelenmelidir.

Fumigasyon öncesi, inceleme çalışmasında ele alınması gereken faktörler;

 1. Zararlı türü ve istilanın yoğunluğu
 2. Fumige edilecek ürün tipi
 3. Fumigasyon alanı veya binanın yapısal özellikleri
 4. Uygulama süresince alınması gerekli güvenlik tedbirleri

Zararlı Türü ve İstilanın Yoğunluğu

Fumige edilecek ürün veya alandaki zararlı türleri kesin olarak belirlenmelidir.  Hedef zararlı nedir? Bu hedef zararlıya yönelik Fumigasyon nasıl yapılır? Zararlı böcek yoğunluğu ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Birim alanda ne kadar Yumurta – Larva -Pupa – Ergin var? Çünkü Fumigasyon dozu ve süresi, zararlı türü ve yoğunluğuna göre değişecektir.

Fumige Edilecek Ürün Tipi

Fumigasyon uygulamasında kullanılacak Fumigant türü bazı ürünler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Fumige edilen üründe çimlenme yeteneği, yapısal bozukluklara ve deformasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, Fumigant ilaç değiştirilmeli veya zarar görmesi muhtemel ürün Fumigasyon alanının dışına çıkartılmalıdır.

Fumigasyon Alanı veya Binanın Yapısal Özellikleri

Uygulamanın başarıya ulaşması Fumigant gazın bina içerisinde istenilen yoğunlukta ve sürede kalması ile doğru orantılıdır. Bu neden ile Fumigasyon işlemi yapılacak alan;

 • Betonarme mi?
 • Panel yapıda mı?
 • Ahşap mı?

Uygulama öncesi bu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Fumigasyon dozu, Fumigasyon süresi ve Gaz ölçümleri sıklığı bu kriterlere göre gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir kaçak yaşanması ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

Fumigasyon Uygulaması Süresince Alınması Gerekli İş Güvenliği Tedbirleri

Fumigasyon işlemi boyunca alınması gerekli iş güvenliği tedbirleri, Sorumlu Fumigasyon operatörü tarafından belirlenir.

Bu tedbirler;

 • Fumigasyon öncesi iş güvenliği tedbirleri
 • Uygulama esnasındaki iş güvenliği önlemleri
 • Fumigasyon sonrası iş güvenliği önlemleri

olarak, 3 ana başlık altında değerlendirilmelidir.

Fumigasyon Alanıdaki Sızdırmazlığın Sağlanması

Fumigasyon işleminde en kritik noktalardan birisi de izolasyon çalışmasıdır. Fumigasyonun amacı, Fumigant gazın istenilen süre boyunca ortamda hedeflenen dozda kalmasıdır. Bu nedenle muhtemel gaz kaçakları önceden tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Fumigant gaz kaçakları için kontrol edilmesi gereken kritik bölgeler;

 • Kapılar
 • Pencereler
 • Bacalar
 • Havalandırma sistemleri
 • Çatı

Fumigasyon Planıın Hazırlanması

Fumigasyon, riskleri gereği çok hızlı gerçekleşmesi gereken bir işlemdir. Fumigasyon süresi, binanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, ortalama 15-30 dakika arasında tamamlanır. Fumigasyon operatörleri, operatör yardımcıları ve işletme gözlemcileri, dikkat etmesi gerekli konuları ayrıntılı bir şekilde önceden bilmelidir. Bu amaçla uygulama öncesi bir toplantı yapılmalıdır. Sorumlu Fumigasyon operatörü, uygulamaya katılacak tüm personellere aşağıdaki bilgileri vermelidir.

 • Sorumluluk alanları
 • Doz
 • Giriş-çıkış noktaları
 • Kontrol etmesi gerekli personel
 • İş güvenliği tedbirleri
 • Planlanan tahmini Fumigasyon süresi
 • Diğer önlemler hakkında detaylı bilgi vermelidir.

Fumigasyon Uygulaması

Fumigasyon öncesi görev tanımları, sorumluluk alanları ve iş güvenliği bilgileri belirlenen tüm personel, aynı anda uygulamaya başlamalıdır. İşletmenin yapısı gereği farklı bir planlama yapıldı ise görevli personeller, uygulamaya farklı zaman aralıklarında başlayabilirler. Uygulam esnasında Sorumlu Fumigasyon operatörü tüm operasyonu ve personeli dakika dakika kontrol etmelidir.

Sorumlu Fumigasyon operatörünün uygulama esnasında kontrol etmesi gereken konular;

 • Fumigant ilaçların işletme içindeki dağılımı homojen olarak yapıldı mı?
 • Fumigasyon operatörleri, iş güvenliği tedbirlerine ve plana uygun hareket ediyor mu?
 • İşletme için yangın vb. riskler oluşuyor mu?
 • Uygulama bittiğinde giriş-çıkış noktalarında gerekli güvenlik tedbirleri alındı mı?

Fumigant İlaçlar Homojen Bir Şekilde Dağıtıldı mı?

Fumigant gazlar genellikle havadan ağır oldukları için uygulandıkları alanda kalırlar. Bu neden ile Fumigant ilaçlar tüm alana homojen bir şeklide dağıtılmalıdır.

Fumigasyon Operatörleri Plana ve İş Güvenliği Tedbirlerine Eksiksiz Uyuyor mu?

Fumigasyon planı veya güvenlik tedbirlerinde yapılacak hatalar, operasyona katılan tüm ekibi ve işletmeyi riske eder. Bu nedenle plan eksiksiz uygulanmalıdır. Uygulamada tercih edilen Fumigasyon yönteminin gereklilikleri harfiyen uygulanmalıdır.

Fumigasyon yöntemleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://fumigasyon.org/fumigasyon-nedir/ içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Ara Kontroller ve Fumigant Gaz Ölçümleri

Uygulamanın başarısı, hedeflenen gaz oranının belirlenen süre içerisinde sabit tutulması ile başarılabilir. Bu nedenle Fumigasyon işlemi süresince gerekli gaz ölçümleri yapılır. Bu ölçümlerin sıklığı, operasyonun büyüklüğü ve yöntemine göre belirlenir.

Fumigant gaz ölçümlerinde aşağıdaki konular gözden geçirilir.

 • Fumigasyon alanında hedeflenen gaz oranı bulunuyor mu?
 • İstenmeyen bir gaz sızıntısı var mı?
 • İşletmeyi veya çevreyi riske edecek bir güvenlik sorunu var mı?

Fumigasyon Açılışı ve Ortamın Fumigant Gazdan Arındırılması

Öncelikle belirtmeliyiz ki, uygulama yapılan alanın açılışı, sadece sorumlu Fumigasyon operatörü tarafından yapılabilir. Her ne sebeple olursa olsun, Fumigasyon alanına sorumlu operatör harici giriş veya müdahale yapılamaz. Sorumlu Fumigasyon operatörü belirlediği süre sonunda daha önce planladığı şekilde Fumigasyon açılışını gerçekleştirir. Gerekli ölçümleri yaparak ortamdaki Fumigant gazın tahliyesine başlar. Fumigant gaz, ortamda güvenli değerlere düşmeden herhangi bir çalışma yapılamaz. Fumigasyon açılışı sonrasında, sık aralıklar ile Fumigant gaz ölçümü yapılarak havalandırmaya devam edilir.

Fumigant Atıklarının Toplanması ve Alandan Çıkarılması

Fumigasyon atıklarının toplanmasına, ortamdaki Fumigant gazın güvenli seviyeye inmesi ile başlanabilir.  Atıklar toplanırken gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. El, vücut ve cilde temasından kaçınılmalı, teması önlemek için koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Uygulama bitmiş olsa bile Fumigant atıklarından gaz salınımı devam ettiği unutulmamalıdır. Özellikle solunum koruyucular kullanılmalı ve güvenlik risklerinin önüne geçilmelidir. Fumigant atıklar daha önceden belirlenmiş bir merkezinde toplanmalı ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Fumigant atıklarının toplandığı alan şu özelliklere sahip olmalıdır;

 • Atık toplama alanında uyarıcı levhalar yerleştirilmelidir.
 • Kullanılan Fumigant türüne bağlı olarak gerekli patlama, parlama ve yangın önlemleri alınmış olmalıdır. Yangın söndürücüler hazır bekletilmelidir.
 • Atık toplama alanında gaz çıkışı devam edeceği düşünülerek bu bölgeye hedef dışı canlıların yaklaşması engellenmelidir.
 • Fumigant ilaçların rüzgar vb. etkenler ile çevreye dağılmasını engelleyecek şekilde olmalıdır.
 • Evcil hayvan vb. geçişini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.
 • Yağmur vb. hava olayaları düşünülerek, çevresi açık ancak üzeri mutlaka kapalı bir alan olmalıdır.

Fumigant Gaz Seviyesinin Sıfırlanması

Fumigasyon alanından Fumigant atıklarının çıkarılması ile birlikte gaz seviyesinin sıfırlanması hedeflenmelidir. Bu neden ile işletmede mümkün olan tüm havalandırma yöntemleri kullanılmalıdır. Pozitif ve negatif hava basıncı oluşturacak tüm yöntemler kullanılabilir. Fumigasyon uygulaması yapılan alanın kullanıma açılması için gaz seviyesinin, insanlar için güvenli seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sorumlu Fumigasyon operatörü, gaz ölçümlerine belirlediği periyotlarda devam etmelidir. Ortamdaki Fumigant gaz seviyesi sıfırlandığında veya güvenli seviyeye indiğinde işletme kullanıma açılabilir.

Fumigasyon Atıklarının İmhası

Fumigasyon atıklarının imhasında Fumigasyon Yönetmeliği ve ulusal atık imha prosedürlerine göre yapılmalıdır. Fumigasyon atıklarının en güvenli imha şekli, Atık imha tesisine yönlendirilmesidir. Ancak Fumigant atıklarının imha tesisine taşınması ve imhası özel prosedürler gerektirebilir. Atık imha tesisine taşınacak atığın türü, miktarı ile ilgili gerekli bilgiler verilmeli ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır.

Fumigant İlaçlar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Entofarma Fumigasyon Operatörleri, Fumigasyon nasıl yapılır? konusunda merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladı.

Fümigasyon uygulaması nedir?

Fümigasyon uygulaması, zararlı böcek türlerine karşı uygulanan, kimyasal bir ilaçlama yöntemidir. Özellikle gıda maddeleri içerisinde yaşayan haşere türlerine karşı uygulanır. Fümigasyon uygulamaları çeşitli yöntemler ile uygulanmaktadır. En sık kullanılan yöntemler

 • Atmosferik Fümigasyon
 • Vakum Fümigasyon yöntemidir.

Fümigasyon süresi nedir?

Fumigasyon süresi kullanılan Fumigant türü, zararlı yoğunluğu, hava sıcaklığı ve nemi gibi bir çok kritere göre değişmektedir. Kesin olmamakla birlikte,  normal şartlar altında en az, Fosfin Fumigasyonunda: 3 gün, Metil Bromit Fumigasyonunda : 1 gün olarak uygulanabilir.

Alüminyum fosfit ne işe yarar?

Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almanız için,  https://fumigasyon.org/aluminyum-fosfit-nedir/ yazımızı incelemenizi öneririz.

Fümigasyon nerelerde kullanılır?

Fumigasyon uygulaması aşağıda belirtilen alanlarda genellikle kullanılır.

 • Depolanmış ürün zararlıları mücadelesinde, (Gıda fabrikaları, hububat siloları ve depoları)
 • Ahşap zararlıları mücadelesinde
 • Zirai karantina tedbirleri kapsamında
 • Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde
 • Toprak zararlılarının mücadelesinde
 • Tahtakurusu mücadelesinde

Fumigasyon neden yapılır?

Özellikle depolanmış ürün zararlıları (Un biti -Pirinç biti vb.) yaşam döngülerini gıda maddeleri içerisinde geçirirler. Fumigasyon haricindeki diğer kimyasal mücadele yöntemleri, gıda maddeleri üzerinde kalıntı bıraktığından dolayı kullanılaması mümkün değildir. Bu neden ile özellikle bu zararlı türlerine karşı Fumigasyon uygulaması tercih edilmektedir.

Halit

2004 yılında kurulan Entofarma sonuç odaklı haşere kontrol çalışmaları ve başarılı geçmişiyle Türkiye’nin en önde gelen ilaçlama şirketidir. Haşere kontrol ve ilaçlama sektöründe öncü olma vizyonuyla hareket eden Entofarma, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti, güven ve kalite ilkelerini temel alarak sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu