Fumigant

Etkili Fumigant İlaçlar Nasıl Seçilir?

Hızlı Erişim

Fumigant İlaç Nedir?

Yeterli sıcaklık, nem ve basınç değerleri altında gaz hale geçerek, tüm canlı organizmalar için ölümcül bir etkiye sahip olan böcek ilaçlarına Fumigant ilaç denir. Fumigant ilaçlar, etkilerini gaz halde iken gösterirler. Bu nedenle buharlaşma, oldukça düşük sıcaklık değerlerinde gerçekleşir. Örneğin, Metil Bromür’ün buharlaşma noktası; 3,6 derecedir.

Fumigant İlaçlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Fumigasyon uygulamalarında kullanılacak Fumigant ilaçlar, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

 • Etkin bir Fumigant ilaç, insanlar ve hedef dışı organizmalar için az tehlikeli ve güvenli olmalıdır.
 • Depolanma ömrü uzun ve güvenli depolanmalıdır.
 • Fumigant ilaç, zararlının bütün biyolojik dönemlerine karşı etkili olmalıdır. (Yumurta-Larva-Pupa-Ergin)
 • Fumigant ilaç uygulanması kolay ve düşük maliyetli olmalıdır.
 • Etkin bir Fumigant ilaç, difüzyon (yayılma ve geçişme) yeteneği güçlü olmalıdır.
 • Fumigant ilaç, ugulama esnasında veya sonrasında yanıcı ve parlayıcı özelliği düşük olmalıdır.
 • İyi bir Fumigant ilaç, uygulandığı tarımsal materyaller ve gıda maddelerine zarar vermemeli, yapısal değişikliğe neden olmamalıdır.
 • İdeal bir Fumigant ilaç, ortamda kolayca tespit edilebilir olmalıdır.
 • Fumigant ilaç, ortamdaki diğer materyaller üzerinde aşındırıcı ve zarar verici etkiye sahip olmamalıdır.
 • İyi bir Fumigant İlaç, gıda vb materyaller üzerinde kalıntı bırakmamalı veya kalıntı miktarı istenilen uluslararası standartlarda olmalıdır.
 • İyi bir Fumigant ilaç, havalandırma yapılarak, kolayca ortamdan uzaklaştırılabilir olmalıdır.

Fumigant İlaçların Etki Mekanizması Nedir?

Fumigant ilacın etki süresi mekanizması, kullanılan Fumigant türüne göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak Fumigantlar, zararlı böcekleri 3 yolla etkiler. Bunlar;

 • Oksidase ve redüktase enzimlerinin yapısını bozarak solunum sistemini durmasına neden olur.
 • Sinir sisteminin yapısını bozarak bloke eder.
 • Hücre zarının geçirgenliğini bozarak yaşamsal fonksiyonlarını engeller.

Fumigasyon İşlemlerinde Kullanılan Fumigant İlaçlar

Fumigasyon uygulamalarında sıkça kullanılan Fumigant ilaçlar şunlardır.

 1.  Metil Bromür – (CH3Br)
 2. Magnezyum Fosfit – (Mg3P2)
 3. Aluminyum Fosfit –  (Al-P)
 4. Sülfüril Florür – (SO2F2)
 5. Kükürt Dioksit
 6. Naftalin
 7. Hidrojen Siyanür
 8. Etilen Oksit
 9. Karbon disülfit
 10. Paradiklorobenzen

Fumigant İlaçlar Nerede Hangi Zararlılara Karşı Kullanılır?

Fumigant ilaçlar, oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Şimdi kısaca bu alanlara ve zararlı böcek türlerine birlikte göz atalım.

 • Toprak Fumigasyonu: Toprak içerisinde bulunan, Nematod vb. zararlı türlerinin mücadelesinde
 • Ahşap Fumigasyonu: Özellikle Termitler ve ahşap materyaller üzerinde zarar yapan; Tahta Kurdu (Anobium punctatum), Parke Böceği (Lyctus brunneus) gibi zararlı türlere karşı
 • Tütün ve mamüllerinde zarar yapan böcek türlerine karşı (Tatlı Kurt vb.)
 • Kurutulmuş gıda maddelerinde zarar yapan böcek türlerine karşı
 • İthalat ve ihracata mani olan zararlı türlerine karşı. Zirai karantina tedbirleri kapsamında.
 • Hareketli konteyner Fumigasyonu: Uluslararası transport işlemlerinde
 • Depolanmış ürün zararlıları Fumigasyonunda: Ham veya işlenmiş tahıl ürünlerinde zarar yapan böcek türlerine karşı
 • Müze, tarihi eser veya antika materyal Fumigasyonu: Materyalin türüne göre zarar yapan böcekler üzerinde
 • Koğuş ve yatakhane gibi toplu yaşam alanlarında istila yapan Tahta Kurusu (Cimex lectularius) gibi zararlı böceklere karşı

Fumigasyon Uygulamalarında Hangi Fumigant İlaçlar Tercih Edilmeli!

Fumigasyon uygulamalarının amaçlarına göre, kullanılan Fumigant ilaçlar değişiklik göstermektedir. Ülkemizde ve Dünya’da sıkça kullanılan Fumigant ilaçların kullanım amaçlarına kısaca bir göz atalım.

Metil Bromür

İçeriğinde %98 Mbr ve %2 Chloropicrin bulunur. Preparat içerisindeki Kloropikrin Fumigasyon uygulamasında uyarıcı gaz görevi görmektedir. Metil bromür ülkemizde ilk defa 1987 yılında ruhsatlandırılmıştır. Özellikle tarım alanlarında (Toprak Fumigasyonu) yaygın olarak kullanılmıştır. Ülkemizde 1991 yılında (Montreal Protokolü – 1987) kullanımı sınırlandırılmıştır. 2004 yılı itibari ile depolanmış ürünler ve tütünde, 2007 yılı itibari ile de  Toprak Fumigasyonunda kullanımı tamamen yasaklanmıştır.  Ülkemizde sadece transport işlemlerinde kullanılan ahşap malzemeler üzerinde ve karantina tedbirleri kapsamında kullanım izni bulunmaktadır. Metil Bromür Fumigasyonu uygulamasını sadece, Metil Bromür Uygulama Belgesine sahip Fumigasyon operatörleri yapabilir.

Metil Bromür hakkında daha detaylı bilgi almak için https://fumigasyon.org/metil-bromur/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Aluminyum Fosfit

Ülkemizde kullanılan en yaygın Fumigant ilaç türüdür. Hemen hemen tüm Fumigasyon yöntemlerinde kullanılmaktadır. Konteyner, Bina ve Silo Fumigasyonlarında ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Ekonomik olması ve uygulama kolaylığı, tercih edilmesinin en önemli sebebidir. Aluminyum Fosfit genellikle tablet şeklinde formüle edilmiştir. Tabletler hava ile temas ettiğinde, Fosfin gazı (Hidrojen Fosfit) açığa çıkartır.

Aluminyum Fosfit tüm Fumigasyon yöntemlerinde ve depolanmış ürün zararlılarının ilaçlanmasında tercih edilebilir. Metaller üzerinde korozif etkisi ve yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması nedeni ile uygulama öncesi ve esnasında gerekli tedbirler eksiksiz olarak alınmalıdır.

Aluminyum Fosfit hakkında daha detaylı bilgi almak için https://fumigasyon.org/aluminyum-fosfit/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Magnezyum Fosfit

Bu fumigant türünde, Aluminyum Fosfit’de olduğu gibi Fosfin gazı açığa çıkar. Aralarındaki en büyük fark, uygulama kolaylığı ve Magnezyum Fosfit preparatlarında düşük sıcaklıklarda fosfin gazının daha hızlı açığa çıkmasıdır. Fumigasyon sonrası açığa çıkan atıklarda daha azdır. Tüm bu avantajların yanında uygulama maliyeti daha yüksektir. Tüm Fumigasyon yöntemlerinde güvenle kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken güvenlik uyarıları ve tedbirler Aluminyum Fosfit ile aynıdır.

Magnezyum Fosfit hakkında daha detaylı bilgi almak için https://fumigasyon.org/magnezyum-fosfit/  sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sülfüril Florür

Metil Bromür alternatifi olarak karşımıza çıkan bir Fumigant çeşididir. Ozon tabakasına zarar vermesi nedeni ile Metil Bromürün yerine kullanım alanı artmıştır. 52,2 °C kaynama noktası olan bu nörotoksik Fumigant türü, yanıcı değildir. İçeriğinde uyarıcı gaz olarak Chloropicrin bulunur. Dünya’da özellikle ahşap zararlıları (Termitler, Tahta kurtları, Parke böcekleri) Fumigasyonunda (Bina Fumigasyonu) yaygın olarak kullanılmaktadır. Fumigasyon süresi en az 15-20 saat içerisinde gerçekleşmektedir. Zararlı yoğunluğu ve çevre şartlarına göre süre 72 saate kadar da uzayabilir. Uygulama sonrası havalandırma en az 6 saat olarak planlanmalıdır. Uygulama sonrası ortamdaki gazın konsantrasyon seviyesi 5 ppm veya altında olduğunda işletme kullanıma açılabilir.

Fumigant İlaçlar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Entofarma Fumigasyon Operatörleri, Fumigant İlaçlar hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladı.

Fumigant etki nedir?

Katı ve sıvı formda bulunan böcek ilaçlarının (Pestisit) gaz halde etki göstermesine Fumigant etki denir. Fumigant etkili pestisitler, haşereler üzerinde 3 şekilde etkili olurlar.

Fumigant etki şekilleri;

 1. Solunum sistemini durdurucu etki,
 2. Sinir sistemini bloke edici etki,
 3. Hücresel faaliyetleri engelleyici etki

Fumigant ilaçları nasıl satın alabilirim?

Eğer Fumigasyon operatörü değilseniz veya ilaçlama şirketi olarak Fumigasyon Uygulama İzin Belgeniz yok ise yasal olarak Fumigant satın alamazsınız. Bu konuda eğitim almış olsanız bile Fumigant ilaç satın alıp uygulama yapmaya çalışmak çok büyük riskleri de beraberinde getirir. Bu nedenle konuda tecrübeli uzmanlar ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Fumigasyon Uygulamasındaki Başlıca Tehlikeler

 • ÖlümTehlikesi: Fumigant gaz genellikle renksiz ve kokusuzdur, içerisinde uyarıcı gaz olsa bile ortamdaki gaz konsantrasyonu miktarını koku ile anlamanız mümkün değildir.
 • Sızıntı Tehlikesi: Fumigant gazlar tahmin edilemeyen çok küçük boşluklardan sızıntı ve birikme yapabilir. Fumigant gaz tahmin edilmeyen alanlarda yükselebilir ve tehlike yaratabilir.
 • Patlama ve Yangın Tehlikesi: Belirli derecede nem ve ortamdaki gaz konsantrasyonu patlamaya ve yangınlara sebep olabilir. Ölçüm yapmalısınız.
 • Ürün ve Ekipmana Verilecek Zararlar: Ürünün içeriğinde ve aromasında bozulmalara neden olabilir. Elektronik cihazlarda arızalara neden olabilir.

Fumigant ilaçlar nerede satılır?

Fumigant ilaçlar türlerine göre farklı yerlerden satın alabilirsiniz. Bunların dışında Fumigant ilaç satın almamanızı öneriyoruz.

 • Metil Bromid: Sadece Zirai Karantina Müdürlüklerinden
 • Aluminyum Fosfit: Sadece bakanlıkça Fumigant satış izin belgesi bulunan ithalatçı veya bayilerden
 • Magnezyum Fosfit: Sadece bakanlıkça Fumigant satış izin belgesi bulunan ithalatçı veya bayilerden
 • Sülfüril Florür: Sadece bakanlıkça Fumigant satış izin belgesi bulunan ithalatçı veya bayilerden

En etkili Fumigant ilaçları nasıl anlarım?

En etkili Fumigant, en verimli olarak kullanılan Fumigant tır. Bu nedenle aşağıda  belirttiğimiz kriterlere göre en etkili Fumigantı siz belirlemelisiniz. Yapacağınız denemeler ile tecrübelenerek o uygulama için en etkili Fumigantı kolayca belirleyebilirsiniz.

En etkili fumigantı belirlerken dikkat edeceğiniz kriterler

 1. Fumigasyon yapılacak alanın yapısı
 2. Ürün cinsi ve özellikleri
 3. Mücadele edilecek zararlı türü
 4. Kullanılacak Fumigantın istenilen gaz miktarını verip vermediği
 5. Uygulanacak fumigant dozu
 6. Hava sıcaklığı ve nemi

Halit

2004 yılında kurulan Entofarma sonuç odaklı haşere kontrol çalışmaları ve başarılı geçmişiyle Türkiye’nin en önde gelen ilaçlama şirketidir. Haşere kontrol ve ilaçlama sektöründe öncü olma vizyonuyla hareket eden Entofarma, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti, güven ve kalite ilkelerini temel alarak sunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu