Ahşap Palet Fumigasyonu

Hızlı Erişim

Ahşap Palet Fumigasyonu Nedir?

Ahşap Palet Fumigasyonu, ürünlerin diğer ülkelere paletler ile nakliye edilmesi esnasında zararlıların taşınmaması için uygulanan bir yöntemdir. Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası ticarette kullanılması ve taşınması hakkında ISPM-15 standardı gereği ahşap paletler Fumigasyon veya ısıl işlem uygulamasına tabi tutulur.

ISPM-15 Nedir?

IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) 2002 yılında kabul ettiği bir standarttır. 6mm den kalın, uluslararası taşıma esnasında kullanılacak ahşap ürünlerin, ISPM-15 (International Standarts for Phytosanitary Measures) standartlarını karşılaması gerekmektedir. ISPM-15 uluslararası ticarette kullanılacak ahşap malzemelerde yaşayabilecek bütün böcek türlerinin, tüm yaşam formlarını yok etmek amacı ile ısıl işlem veya Ahşap Palet Fumigasyonu yapılmasını talep etmektedir.

Ahşap Paletlerde ISPM-15 Standartları

ISPM-15 standartları, ahşap palet ve uluslararası ticarette kullanılan ahşap malzemeler üzerinde iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlar, Ahşap Palet Fumigasyonu uygulaması ve ısıl işlem uygulamasıdır. Ticari malların gönderildiği ülke standartlarına bağlı olarak bu işlemlerden bir tanesini veya her ikisinin de yapılmasını talep edilebilir. Ürünün gönderildiği ülkede yapılan kontrolde, ahşap materyallerin durumu hakkında denetçinin tespitleri, aslında ürünün ülkeye kabulünde en önemli etkendir. Bu sebeple ticari malların ihracında bu durum önceden araştırılmalıdır.

ISPM-15 Ahşap Palet Fumigasyonu Nedir?

Uluslararası ticaret  yapılan ülkenin şartlarına göre değişmekle birlikte, ihracat işlemlerinin genelinde Ahşap Palet Fumigasyonu talep edilmektedir. Fumigasyon tekniği ve Fumigant türü farklılık gösterebilir. İhracat yapılan ülkenin istediği özel şartlar yerine getirilmediği taktirde ticari mallar ülkeye kabul edilmemekte, hatta ticari mallar karantina altına alınıp geri gönderilmektedir. Ülkemizde daha önce yaşanan bu olumsuz durumlar işletmeleri ekonomik anlamda büyük zararlara sokmuştur. Bu sebeple ihracat yapılacak ülkenin ISPM-15 standartları dışında istemiş olduğu özel durumlar önceden bilinmeli ve buna göre Ahşap Palet Fumigasyonu işlemi gerçekleştirilmelidir.

Ahşap Palet Fumigasyonunda Hangi Fumigant Çeşitleri Kullanılmalıdır?

Bu uygulamada tüm Fumigant çeşitleri kullanılabilir. Ancak uluslar arası ticaret yapılan ülkelerin bu konuda özel tercihleri olabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak Fumigant tercihi yapılmalıdır. Ahşap Palet Fumigasyonunda kullanılacak Türkiye’de ruhsatlı Fumigant türleri şunlardır;

  • Alüminyum Fosfit
  • Magnezyum Fosfit
  • Metil Bromid

ISPM-15 Ahşap Paletlerde Isıl İşlem Uygulaması

Ahşap palet içerisinde bütün böcek formlarının yok edilmesi için, paletin iç ısısı en az 30 dakika boyunca 56 °C çıkarılmalıdır. Bu yöntem, bu iş için tasarlanmış özel tesislerde, gerekli izinleri almış sertifikalı şirketler tarafından yapılmaktadır. İşlem görmüş ürünler ve palet üzerine ISPM-15 standartlarına uygun ısıl işlem yapıldığına dair işaretleme yapılır.

Ahşap Palet Fumigasyonunda Dikkat Edilmesi Gerekli Konular

Ahşap Palet Fumigasyonu, ticari ürünlerin nakliyesi yapılan ülkelerin taleplerine göre, uygulama tekniklerinde farklılıklar gözlenebilir. Özellikle ABD’ye gönderilecek ticari mallarda yapılacak Fumigasyon uygulamalarında bu özel durumları bilmek ve bu duruma özel uygulamalar yapmak gerekmektedir. Genel olarak dikkat edilmesi gerekli konuları ise şu şekilde özetleyebiliriz.

  • Ahşap Palet Fumigasyonu sadece bu konuda yetkilendirilmiş ilaçlama şirketleri tarafından yapılmalıdır.
  • Hava sıcaklığının Fumigasyon işlemi için uygun olması gerekmektedir. Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda gazın çözünmesinde sorunlar oluşacaktır.
  • Fumigasyon Konteyner Fumigasyonu yöntemi ile yapılacak ise konteynerin tamamen gaz sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
  • Ahşap Palet Fumigasyonu sonrasında Fumige edilen alan üzerinde, ticari malın sevk edildiği ülkede de anlaşılabilmesi için uyarı yazıları ve Fumigasyon tutanağı hazırlanmalıdır. Ticari malların sevk edildiği ülkenin standartlarına ve diline uygun olarak hazırlanmış bu belgeler, Fumigasyonun kapanış tarihi, uygulanan Fumigant cinsi, dozu ve diğer gerekli bilgileri içermelidir.

ISPM-15 standartı ve ticari malların gönderildiği ülkelere göre talep edilen farklı kriterlerin olmasından dolayı, Ahşap Palet Fumigasyonunda, uluslararası nakliyelerde Fumigasyon deneyimi olan Entofarma ile çalışmak, paletlerin istenilen şartlara uygun olmasını ve gönderilen ülkede kabul edilmesinde herhangi bir sorun yaşamamanızı sağlayacaktır. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Fumigasyon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ahşap Palet Fumigasyonu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Fumigasyon operatörlerimiz, Ahşap Palet Fumigasyonu hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladı.

Fumigasyonlu palet ne demek?

Uluslararası nakliye işlemlerinde kullanılan ahşap paletler bünyelerinde ahşap zararlılarını barındırabilir. Bu zararlı türleri zirai karantina tedbirlerine dahildirler. Ahşap zararlıları, bu transport işlemleri esnasında ülkeden ülkeye geçebilir ve bir pandemiye neden olabilir. Bu sebeple işletmeler uluslararsı transport işlemlerinde kullandıkları, ahşap paletleri Fumigasyon uygulamasına tabi tutmak zorundadırlar. Bu uygulamaya tabi tutulan paletlere; Fumigasyonlu palet denir.

ISPM 15 palet nedir?

Uluslararası nakliyede kullanılan ahşap paletlerde, ergin böcek ve larvalarının öldürülmesi için oluşturulmuş bir standarttır.  Bir fırın içerisinde ahşap malzemelerin iç ısısının en az 30 dakika boyunca 56 santigrat derecede tutulması ile gerçekleştirilir. Bu standart, Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) tarafından düzenlenmiştir. Bu uygulamaya tabi tutulmuş paletlere ISPM 15 palet denir.
Başa dön tuşu